Nuorten raitistuminen jatkuu Suomessa, ilmenee peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tehdystä tuoreesta tutkimuksesta. Alkoholinkäytön vähentymisen varjossa kannabiksen käyttö lisääntyy.

Alkoholin suhteen muutokset ovat suuria: kun vuonna 1999 kokonaan raittiiden nuorten osuus oli yhdeksän prosenttia, oli se vuonna 2019 jo 31 prosenttia. Myös suunnilleen viikoittain alkoholia juovien nuorten osuus laski vuosituhannen vaihteen vähän yli viidenneksestä alle viiteen prosenttiin vuonna 2019, THL tiedottaa.

Poikien runsas kertajuominen on vähentynyt vuosituhannen vaihteesta lähtien. Vuonna 1999 noin puolet 15–16-vuotiaista oli juonut vähintään kuusi annosta kerralla 30 viime päivän aikana, kun vuonna 2019 näin oli tehnyt 22 prosenttia tämän ikäisistä.

Samalla asenteet ovat kiristyneet jokaviikkoista suurten alkoholimäärien (6+ annosta) kulutusta eli käytännössä humalajuomista kohtaan. Nuoret ajattelevat entistä useammin, että sekä runsaaseen kertajuomiseen että säännölliseen pienten annosmäärien juomiseen liittyy suuria riskejä.

Poikkeus pitkään jatkuneessa päihteidenkäytön myönteisessä kehityksessä on kannabiskokeilujen lisääntyminen erityisesti pojilla, THL toteaa tiedotteessaan.

Kannabis on nuorten yleisimmin kokeilema tai käyttämä huume. Kannabista elinaikanaan kokeilleiden poikien osuus on noussut vuoden 1995 viidestä prosentista 13 prosenttiin vuonna 2019. Tytöillä vastaavat luvut olivat viisi ja yhdeksän prosenttia. Muiden huumeiden kohdalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

LUE MYÖS:

Myös säännöllisempi kannabiksen käyttö näyttää nuorilla lisääntyneen hieman, sillä pojista viisi ja tytöistä kolme prosenttia sanoo käyttäneensä kannabista ainakin kerran 30 viime päivän aikana. Vastaavat luvut olivat kolme ja kaksi prosenttia vuonna 2015.

Aikuisväestön, erityisesti nuorten aikuisten, kannabiksen käyttö on yleistynyt Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. Nuorten eli tutkimuksessa kyseessä olevien 15–16-vuotiaiden kannabiskokeilut ja käyttö pysyivät tasaisina vuoteen 2015 asti, minkä jälkeen käyttö näyttää lisääntyneen erityisesti pojilla.

Asenteet kannabista kohtaan lieventyneet reippaasti

Samalla kun käyttö lisääntyy, näkyy taustalla kaksi muuta ilmiötä: asenteet kannabiksen käyttöä kohtaan lieventyvät ja myös kannabiksen saatavuus näyttää helpottuvan.

Nuorten asenteet kannabiksen käyttöä kohtaan ovat lieventyneet 1990-luvun puolivälistä asti –vuoden 2007 tilapäistä kiristymistä lukuun ottamatta – ja edelleen vuonna 2019 asenteet lieventyivät edellisestä mittauskerrasta. Vuonna 2019 yli puolet pojista ja lähes puolet tytöistä katsoi, ettei kannabiskokeiluihin liity lainkaan riskejä tai että ne ovat vähäisiä. Tämä osuus oli vielä vuonna 1995 niin pojilla kuin tytöilläkin noin 20 prosenttia.

”Lisäksi kannabiksen säännölliseen käyttöön liittyviä riskejä pieninä pitävien osuus on tasaisesti lisääntynyt. Vuonna 2019 pojista 16 prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia katsoi, ettei säännölliseen kannabiksen käyttöön liity lainkaan riskejä tai ne ovat vähäisiä”, THL kertoo.

LUE MYÖS:

Kannabista käyttävistä nuorista suurin osa käyttää myös alkoholia.

”Usein esitetty näkemys, että lisääntynyt kannabiksen käyttö voisi johtua alkoholinkäytön vähenemisestä, ei näytä pitävän paikkaansa ainakaan alaikäisillä nuorilla”, THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo sanookin tiedotteessa.

”Kannabiksen käyttö on koko seurantajakson ajan ollut yleisempää alkoholia käyttävillä ja erityisesti säännöllisesti humalaan juovilla kuin raittiilla. Näyttää siis siltä, ettei kannabis ole korvannut alkoholia, vaan on tullut sen rinnalle.”

Saatavuus helpottunut

Kannabiksen arvioitu saatavuus näyttää helpottuneen huomattavasti. Vuonna 2019 kannabiksen hankintaa piti helppona 27 prosenttia pojista ja 21 prosenttia tytöistä, kun vastaavat luvut olivat neljä vuotta aiemmin 17 ja 14 prosenttia. Yleisin tapa hankkia kannabista on kaverilta saaminen tai ostaminen. Vuonna 2019 pojista 61 prosenttia ja tytöistä 56 prosenttia oli saanut käyttämänsä kannabiksen kaverilta.

Muiden laittomien huumeiden käyttö on 15–16-vuotiailla harvinaista. Kolme prosenttia nuorista ilmoitti joskus kokeilleensa jotain muuta huumetta kuin kannabista.

LUE MYÖS: