Jo satunnainen humalajuominen on haitallista terveydelle. Alkoholia paljon kerralla juovilla on tavallista suurempi riski kuolla sydänkohtaukseen ja aivohalvaukseen. Heillä on myös useammin masennusoireita kuin kohtuukäyttäjillä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoittaa, että jo satunnainen runsas kertakulutus on haitallista terveydelle, ei pelkästään runsas pitkään jatkunut käyttö.

Lääketieteen lisensiaatti Laura Sundell käyttää väitöskirjatutkimuksessaan runsaan kertakulutuksen rajana miehillä kuutta ja naisilla neljää alkoholiannosta. Aineistona oli 26 000 suomalaista 25–64-vuotiasta miestä ja naista.

Humalajuojien suurentunut kuolleisuus- ja sairastumisriski liittyy todennäköisesti verenpaineen nousuun, veren rasvojen ja hyytymistekijöiden epäedulliseen kehitykseen sekä alttiuteen saada vakavia rytmihäiriöitä. Lisääntyneellä masennusoireilulla taas on yhteys aivojen välittäjäainepitoisuuksien heittelyihin.