Suomessa aiotaan ottaa käyttöön uusi rikosseuraamus nimeltä valvontarangaistus. Uusi rangaistus suoritettaisiin vankilan ulkopuolella, mutta tuomittua valvottaisiin rangaistuksen aikana sekä sähköisesti teknisin välinein että muilla tavoin.