Eilinen päivä eli maanantai 6.4.2020 oli monin tavoin harvinainen päivä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, kirjoittaa Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Perustuslakiblogissa.

Perustuslakivaliokunta julkisti maanantaina mietinnön, joka koski valtioneuvoston asetusta valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. Pykälässä on kyse lääkejakelun rajoittamisesta. Rautiaisen mielestä mietinnön viimeinen lause on ”merkille pantava”. Se kuuluu näin:

”Vaikuttaa siltä, että valiokunnan käynnissä olevien poikkeusolojen aikana esittämiä huomioita ei ole otettu huomioon.”

”Tämä lause on signaali, joka on syytä ottaa vakavasti”, Rautiainen kirjoittaa.

Rautiainen on poikkeusolojen aikana tuonut useaan otteeseen esille, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan rooli on tällä hetkellä painava. Sanna Marinin (sd) hallitus on koronaviruspandemian takia aktivoinut ensimmäistä kertaa sotien jälkeen valmiuslain ja jopa mennyt sen ylikin lainsäädäntötoimissaan.

LUE LISÄÄ:

Perustuslakivaliokunta valvoo perustuslain toteutumista Suomessa.

”Jos perustuslakivaliokunnan huomioille viitataan valtioneuvostossa kintaalla, koetellaan oikeusvaltion rajoja. Perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä, ettei sen huomioita ole otettu huomioon, voidaan terveessä oikeusvaltiossa reagoida vain yhdellä tavalla: ryhtymällä vastaisuudessa ottamalla perustuslakivaliokunnan näkemykset täysimääräisesti huomioon”, Rautiainen tulkitsee.

Poikkeuksellista on Rautiaisen mukaan myös se, että perustuslakivaliokunta äänesti lausunnostaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta.

”Tapaus on harvinainen: perustuslakivaliokunnan kannanotot ovat käytännössä aina yksimielisiä”, Rautiainen toteaa Twitterissä.

LUE MYÖS:

Kontulan mielestä lomautettuja ja työttömiä kohdellaan eri tavoin. Eriävä mielipide koskee hallituksen esityksen kohtaa, jonka mukaan lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Kontulan mielestä lomautettuja koskeva muutos työttömyysturvan enimmäismaksuaikaan tulisi ulottaa koskemaan muitakin työttömiä.

Rautiaisen mielestä Kontulan eriävä mielipide ”on oikeudellisesti hyvin perusteltu”. Erilainen kohtelu on perusteltua, jos heikommassa asemassa olevan ryhmän tilannetta parannetaan.

”Kun lomautettujen työmarkkina-asema on tosiaan lähtökohtaisesti työttömiä vahvempi, perustuslakivaliokunta irtaantuu tänään antamassaan lausunnossaan vaarallisella tavalla vakiintuneista tulkintalähtökohdistaan”, Rautiainen kirjoittaa.

Lisäksi Rautiaisen mielestä on olennaista, että tämä hallituksen esitys on tavallista lainsäädäntöä, ei poikkeusolojen hätätilasääntelyä.

Rautiainen katsoo perustuslakivaliokunnan myös kävelevän oikeusoppineiden näkemyksen yli ”tavalla, joka on äärimmäisen epätavallista”.