Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ehdottaa poikkeuksellisia toimia yritysten pelastamiseksi sekä kansalaisten asumisen ja toimeentulon turvaamiseksi.

”Siksi olisi syytä harkita lainsäädäntöä liikehuoneistojen vuokrien tilapäiseksi rajoittamiseksi ja asuinhuoneistojen vuokrasopimusten irtisanomisen tilapäiseksi kieltämiseksi”, kansanedustaja kirjoittaa sivuillaan.

Moni yrittäjä on nopeasti menettänyt asiakkaansa tai joutunut sulkemaan ovensa, mutta kiinteät kulut juoksevat, Arhinmäki jatkaa. Tilavuokrat ovat kuluista merkittävimpiä.

”Eduskunta voisi näissä poikkeuksellisissa oloissa säätää lailla liikehuoneistojen vuokrien määräaikaisesta rajoittamisesta esimerkiksi puoleen voimassaolevien vuokrasopimusten mukaisista vuokrista. Kysymys ei ole vain yrityksistä ja yrittäjistä. Viisas vuokranantaja katsoo vähän pidemmälle. Jos tilanteessa nähden kohtuuttomilla vuokrilla ajetaan yrityksiä konkurssiin, ei vuokranmaksajia ole heillä kohta ollenkaan”, kansanedustaja jatkaa.

Hallitus on kertonut miljardien eurojen lisärahoitus- ja tukitoimista, joilla yritykset pyritään pitämään pystyssä. Mutta ne auttavat Arhinmäen mukaan vain osittain ja vasta viiveellä.

Hän toivoo tukea myös kansalaisten asumiseen.

”Asuinhuoneistojen osalta vastaavasti tämänhetkisessä tilanteessa voisi säätää määräaikainen kielto vuokrasopimuksen irtisanomiseen ja vuokrankorotuksiin. Tilapäiset rajoitukset voitaisiin säätää esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi.”

”Tietysti olisi toivottavaa, että tällaisiin lainsäädännöllisiin toimiin ei tarvitsisi mennä vaan vuokranantajat kantaisivat yhteiskunnallisen vastuunsa itse. Monet taloyhtiöt ovat omatoimisesti jo alentaneet yritysten vuokria, mutta samaan aikaan pääomasijoittajien tai institutionaalisten sijoittajien vastuuta ei ole vielä näkynyt”, Arhinmäki kirjoittaa.

Hän kirjoittaa, että vuokrien tasoon ja vuokrasuhteisiin puuttuminen olisi ”kova toimi, joka puuttuisi perustuslaissa turvattuun omaisuuden suojaan”.

”On hyvin mahdollista, että rajoitukset eivät olisi säädettävissä tavallisella lailla, vaan ne edellyttäisivät perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävää poikkeuslakia. Poikkeusoloissakin on toimittava perustuslain mukaan. Asumisen, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi on kuitenkin harkittava kaikkia keinoja.”

”Valmiuslaki sisältää asuntokannan käytön ja vuokrien sääntelyn keinoja, mutta ne ovat käytössä vain aseellisten kriisien tai erityisen vakavan suuronnettomuuden yhteydessä, eivät nykyisissä poikkeusoloissa”, Arhinmäki kirjoittaa.