Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen (ps.) vaatii sote- ja maakuntauudistuksen notifioimista Euroopan komissiolle. Uudistus on parhaillaan valiokunnan käsittelyssä ja siltä odotetaan ratkaisua EU-kysymykseen, josta näyttää muodostuvan soten vaikein pähkinä.

Uudistuksessa piilee EU-riski. Uhkana on, että EU:ssa saatettaisiin katsoa Suomen valinnanvapausjärjestelmään kuuluvan kiellettyjä valtiontukia, jos sen tulkitaan olevan ainakin osittain taloudellinen. Jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta eli notifioida Euroopan komissiolle kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan ja joille ei löydy suoraa hyväksyttävyyden perustaa EU:n säädöksistä.

Perustuslakivaliokunta velvoitti sote-valiokunnan varmistumaan järjestelmän EU-yhteensopivuudesta ja antoi käytännössä kaksi vaihtoehtoa: notifioida esitys, jota Juvonen nyt vaatii, tai määritellä sote-palvelut yleistä taloudellista etua koskeviksi palveluiksi eli SGEI-palveluiksi. Lue tarkemmin: Kaatuuko sote sittenkin EU-pykälään? Hallituksella on enää kaksi vaihtoehtoa

Jos sote-valiokunta ei pysty varmistumaan järjestelmän EU-yhteensopivuudesta, perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapausesitys tulisi notifioida ja asettaa notifiointia koskevilta osiltaan voimaan vasta komission hyväksynnän jälkeen.

Juvonen pitää itsestään selvänä, että notifiointi tarvitaan. Muuten on hänen mukaansa riskinä, että EU katsoo valinnanvapausmallin kielletyksi valtiontueksi ja kieltää maksut terveysalan toimijoille.

– Tämä voisi johtaa paniikkitilanteisiin, Juvonen sanoo tiedotteessa.

Juvonen huomauttaa, että perustuslakivaliokuntalokin on katsonut, että notifiointivelvollisuus kattaa myös tulkinnanvaraiset tilanteet. Valiokunnan mukaan jäsenvaltion tulee notifioida asia komissiolle, jos jäsenvaltio katsoo maksavansa valtiontukea tai sillä on vahvoja epäilyksiä siitä, että kyseessä on valtiontuki.

Juvonen muistuttaa, että perustuslakivaliokunta arvosteli lisäksi lausunnossaan hallituksen perustelua pidättäytyä notifioinnista. Hallitus ei ole notifioinut esitystä, koska notifiointi komissiolle johtaisi hallituksen mukaan sellaisiin lisäkysymyksiin, joihin Suomella ei ole vielä vastauksia. Vasta kun saadaan päätöksiä kapitaatiomaksuista ja muista korvauksista sekä arvioita toiminnan vaikutuksista voidaan hallituksen mukaan vastata komission keskeisiin kysymyksiin. Lue myös: Päivi Nerg ja ministeriö tyrmäävät KHO:n vaatimuksen – Sote-uudistusta vaaditaan EU:n syyniin

Valiokunta totesi, ettei pidä asianmukaisena perustelua, jonka mukaan valinnanvapauslain notifioiminen olisi ennenaikaista ja merkitsisi käytännössä vasta lainsäädäntökehikon notifioimista.

– Hallitus ei selvästikään uskalla notifioida asiaa, sillä koko paketti voi tulla hylättynä takaisin. Se toki olisi kerrankin koko maan etu, että komissio puuttuisi tähän härskiin toimintaan, Juvonen sanoo tiedotteessa.

– Jos notifikaatio jätetään tekemättä ja valinnanvapausmalli viedään väkisin läpi, sen astuttua voimaan sen täytäntöönpano saatetaan siis kieltää. Miten hallitus huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kun se ei voi maksaa palveluntuottajille korvauksia?