Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen irtisanomislaista ja sen vaikutuksista.

Kolmikantaisesti rukattu lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Myllykoski kiinnittää erityistä huomiota lakiesityksen arvioituihin vaikutuksiin laittomasti irtisanotuille tuomittavista korvauksista. Hallituksen esityksessä arvioidaan, että ”muutoksella voi olla heijastusvaikutuksia perusteettomista työsuhteen päättämisistä tuomittavien korvausten suuruuteen”.

”Silloin kun irtisanomisperuste ei aivan täytä irtisanomiskynnyksen vaatimuksia, työnantajan menettelyn loukkaavuuden aste otettaisiin huomioon korvausta määrättäessä. Toisaalta selvää on, että jos perusteettomalla irtisanomisella loukataan työntekijää vakavalla tavalla, tämä otetaan yrityksen koosta riippumatta huomioon työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista korvausta määrättäessä kuten nykyisinkin”, lakiesityksessä todetaan.

Myllykoski kummastelee, mahdollistaako uusi irtisanomislaki ”laittomuuksien alen”.

Laittomasta irtisanomisesta on suoritettava lain mukaan korvauksena vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Myllykoski muistuttaa, että jo nykyään korvaukset asettuvat usein haarukan alapäähän, ja jatkossa kynnys lainvastaiselle toiminnalle voisi liukua entistä alemmaksi.

”Kokemuksestani tiedän, että irtisanomisia tapahtuu myös epäasiallisista syistä. Haluan hallitukselta selvän vastauksen, voiko lainvastaisesta toiminnasta selvitä jatkossa aiempaa halvemmalla työntekijämäärän perusteella. Kuuluuko olla niin, että rangaistukseen vaikuttaa kokonaan muut seikat kuin teon vakavuus”, Myllykoski kysyy.