Kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) haluaa hallitukselta apua Kainuun Osmankajärvelle, josta karkaa vesi.

Osmankajärven vedenpinta laski viime viikonloppuna 45 senttimetriä ja laskee edelleen, Piirainen kertoo tiedotteessaan. Hallituspuolueen edustaja toivoo hallituksella pikaisia toimia järven pinnan romahduksen estämiseksi.

”Kainuun ELY-keskus on tilanteen todennut, mutta pikaiset toimet odotuttavat. Nyt tarvitaan pikaisia toimia, ettei järvi kuivu. Ilmeisesti Kongasjoen niska on kulunut ja murtuu nyt yhä nopeammin. Ongelma on suuri asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille”, sanoo Piirainen tiedotteessa.

”Ongelma ei ole tullut yllätyksenä. Se on tiedetty. Ennallistamiseen on jopa myönnetty hankerahoitusta, mutta AVI:n ympäristölupamaksu tuli hakijoille puskasta ja etenkin sen suuruus yllätti.”

Piirainen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen, jonka mukaan uittosäännön purkamisen yhteydessä vuonna 1981 Pohjois-Suomen vesioikeus hylkäsi vaatimuksen Kainuun Osmankajärvestä laskevan Kongasjokisuun entisöinnistä uittoa edeltävään tilaan.

”Vuosien kuluessa, erityisesti tulvakausina, jokisuun virtaus on kuluttanut alueelle kaksi voimakkaasti virtaavaa uomaa. Joen niskan, kynnyksen mekaaninen kuluminen on nyt aiheuttanut vedenpinnan hallitsemattoman, äkillisen laskun verrattuna vakiintuneeseen, vesioikeuden päätöksellään määräämään tilaan”, kansanedustaja kertoo.

”Virtaus jatkuu edelleen voimakkaana ja vesipinnan alaraja etääntyy rannoista uhaten vakavasti järven hyöty- ja virkistyskäyttöä sekä järven luontaista ekologista tilaa.”

Aivan äskettäin tilanne on Piiraisen mukaan heikentynyt katastrofaalisesti.

”Osmankajärven vesipinta laski 45 cm perjantain 19.6. ja maanantain 22.6.2020 välisenä aikana ja lasku jatkuu edelleen. Asiasta on ilmoitettu Kainuun ELY-keskukselle. Maanantaina 22.6.2020 ELY-keskuksen edustaja on käynyt paikalla toteamassa tilanteen.”

Puolangalla on käynnissä yksityinen kunnostushanke, joka kuitenkin ehtinee Piiraisen mukaan avuksi aikaisintaan vasta vuonna 2022. Avuntarve on kansanedustajan mukaan pikaisempi, joten hän kysyy, mihin välittömiin toimiin hallitus ryhtyy ”tämän paikallisen järvivesi- ja vesistökriisin ratkaisemiseksi”.

LUE MYÖS: