Oppositiopuolue SDP:n kansanedustajan Eeva-Johanna Elorannan mielestä Suomessa pitäisi olla maksuton varhaiskasvatus. Elorannan mielestä Suomessa olisi syytä nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien osuutta, sillä laadukas varhaiskasvatus voi Elorannan mukaan tehokkaasti pysäyttää huono-osaisuuden kierteen.