Keskustalainen kansanedustaja Mikko Kärnä väläyttää blogissaan väliaikaista kriisilainsäädäntöä auttamaan maataloutta ja saamaan kaupan hinnoittelutoimet kuriin.

– Keskittynyt päivittäistavarakauppamme on vakava ongelma ja yhä ongelmallisemmaksi menee Keskon hankittua hiljattain Suomen Lähikaupan omistukseensa. Kesko, S-ryhmä ja Lidl hallitsevat tämän kaupan jälkeen markkinaa lähes 95 prosentin markkinaosuudella, Kärnä kirjoittaa.

Lue lisää Puheenvuorosta: Päivittäistavarakauppaan puututtava - kriisilaki maataloustuotteille?

– Kyseessä on oligopoli, joka aiheuttaa Suomessa epäluonnollisen korkean hintatason ja korkeat kaupan katteet, jotka otetaan tuottajien selkänahasta, hän jatkaa.

– Suomen tulee tässä tilanteessa harkita myös määräaikaista kriisilainsäädäntöä, jolla maatalouden tuottamille hyödykkeille asetettaisiin alimmat sallitut myyntihinnat sekä taattaisiin tuottajille riittävä kate tuottamistaan hyödykkeistä. Kaupan hinnoitteluvaltaa elintarvikkeiden suhteen on rajoitettava siihen saakka, kunnes markkinoille saadaan syntymään aito kilpailutilanne. Tällainen ratkaisu ei kuitenkaan voi olla pysyvä, mutta se voi toimia siirtymäajan ratkaisuna, Kärnä esittää.

Kärnä kritisoi, että Suomen keskittynyt päivittäistavarakauppa siirtää matalat tuottajahinnat suoraan katteisiinsa ja samaan aikaan näennäisesti ”halpuuttaa”.

Hallitus on pyrkinyt viime vuosina suitsimaan keskittynyttä kauppaa ja myös Kilpailuvirasto on ollut tilanteesta huolissaan. Vuonna 2013 kilpailulakiin säädettiin muutos, joka koski määräävää markkina-asemaa päivittäistavarakaupassa. Sen mukaan alan toimijan, jonka markkinaosuus Suomessa on vähintään 30 prosenttia, on katsottava olevan määräävässä markkina-asemassa Suomen päivittäistavarakaupan markkinoilla. Tämä puolestaan tarkoittaa erityisvelvollisuuksia, joilla varmistetaan muun muassa se, että pienemmät yritykset pääsevät markkinoille.