Oppositiopuolue kokoomuksen uusmaalainen kansanedustaja Heikki Vestman varoittaa, että ruuhkamaksu saattaisi tuottaa kansalaisille jopa suuremmat lisäkulut kuin julkisuudessa on tuotu esiin.

Uusimaalainen Helsinkiin töihin kulkeva pendelöijä voisi joutua maksamaan uutta ”lisäveroa” jopa noin 130 euroa kuukaudessa, Vestman laskee pääkaupunkiseudun MAL-suunnitelmaan (maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma) sisältyvän HSL:n selvityksen pohjalta. Tämä tarkoittaisi noin 1500 euroa vuodessa.

Vestmanin mukaan julkisuudessa on yleisesti kerrottu, että ruuhkamaksun tuottama keskimääräinen vuosikustannus olisi 700–1000 euroa. HSL:n selvityksessä todettiin taannoin, että maksut olisivat tutkitulla hinnoittelutasolla työmatkalaisille keskimäärin noin 670 euroa vuodessa ja noin 10 prosentille tiemaksujen maksajista yli 1000 euroa vuodessa.

Vestman tuo tiedotteessaan esiin, että summa voi olla paikoin paljon suurempikin. Hän kertoo Uudelle Suomelle, että laski tämän selvityksestä löytyvän taulukon ja hahmotellun hinnoittelun avulla.

Selvityksessä esitettiin mallia, jossa pääkaupunkiseudulla perittäisiin niin sanottuja porttimaksuja kolmella eri tasolla: kehäteiden I ja III sisäpuolelle asetettavien maksulinjojen lisäksi tehtäisiin kolme säteittäistä, pohjois-eteläsuuntaista maksulinjaa. Maksut olisivat ruuhka-aikana sisäkehällä 1,6 euroa, ulkokehällä 1,2 euroa ja poikittaislinjoilla 80 senttiä.

Vestmanin esimerkkihenkilö ajaisi töihin sisääntuloväylää kehä III:n ulkopuolelta ja vaihtaisi kehätielle päästääkseen työpaikalleen kaupungin toiselle laidalle. Näin hän ylittäisi sekä kehä III:n että kantakaupungin portit ja vielä yhden poikittaisportin rajan, eli joutuisi maksamaan kolme maksua. Niiden yhteissummaksi muodostuisi 3,60 euroa yhteen suuntaan, eli työpäivän maksuksi kertyisi noin seitsemän euroa päivässä.

Toisaalta selvityksessä todetaan, että maksuja rajoittamaan voitaisiin käyttää maksimimaksua, joka olisi esimerkiksi kuusi euroa päivässä. Tällöinkin esimerkkihenkilölle kertyisi 20 työpäivän kuussa työpäivien ruuhkamaksua 120 euroa, mutta 21 työpäivän kuussa jo 126 euroa ja 22 työpäivän kuussa 132 euroa.

Vestman pitää summaa järjettömänä. Hän kysyi eduskunnassa asiasta Rinteen hallitukselta, jonka ohjelman mukaan tarkoituksena on säätää laki, ”joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton”.

”Maksu rokottaa suhteessa eniten pienituloisia. Arvoisa liikenneministeri [Sanna] Marin, aiotteko todella sallia uuden regressiivisen veron? Ja te, uusmaalaisten luottamuksen vaaleissa saaneet pääministeri Rinne sekä ministerit Kaikkonen, Harakka ja Blomqvist, miten te voitte hyväksyä tällaisen maksutaakan uusmaalaisille palkansaajille”, Vestman kyseli.

Vestman väittää, että ruuhkamaksun salliva laki tarkoittaa käytännössä, että ruuhkamaksu myös tullee Uudellemaalle. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne HSL vaatii ruuhkamaksuja käyttöön.

LUE MYÖS: Ruuhkamaksut kuohuttavat taas – Autoliitto hurjistui Helsingin suunnitelmasta

Vastuu on hallituksen, alleviivaa Vestman. Hänen mukaansa hallitus vetoaa turhaan kaupunkiseutujen omaan päätösvaltaan asiassa, jos se mahdollistaa ruuhkamaksut lainsäädännöllä.

”Hallitus ei voi ulkoistaa vastuutaan, jos he haluavat sallia ruuhkamaksut. Olen nyt varoittanut, että jos ruuhkamaksulaki tulee, niin se Uudellamaalla myös otetaan käyttöön – siihen on kaikki viitteet ja MAL-suunnitelman päästövähennysoletukset perustuvat osittain ruuhkamaksuun”, Vestman sanoo.

Mutta voisiko ruuhkamaksu toimia niin, että Vestmanin esimerkkihenkilö tulisi omalla autolla esimerkiksi ensimmäisen portin läpi, mutta vaihtaisi tämän jälkeen julkiseen liikenteeseen? Vestmanin vastaus on periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei.

”Meillä ei ole sellaista liikennejärjestelmää, jossa liityntäpysäköintiä olisi tällä tavalla järjestetty. Meillä ei ole massiiviseen liityntäpysäköintiin mahdollisuutta”, Vestman sanoo Uudelle Suomelle.

”Silloin niillä ihmisillä, jotka ovat auton varassa [työmatkoissaan], ei ole vaihtoehtoa.”

Vestmanin mukaan ruuhkamaksu olisi uusi ”ahkeruuteen kohdistuva vero”. Hänen mukaansa pelissä on työssä käyvien ihmisten rahojen lisäksi Uudenmaan, etenkin kehyskuntien, elinvoima sekä houkuttelevuus. Päästöjä voitaisiin Vestmanin mukaan vähentää muillakin tavoin.

LUE LISÄÄ: Pöyristys 340 €/v -esityksestä: ”Autoa tarvitsevia halutaan rankaista lisäverolla”

LUE MYÖS:

Ihmetys Tunnin junasta heräsi hallituspuolueissa: ”Matka-aika oikeasti 1 h 27 min”

Miten Rinteen hallitus korvaa aktiivimallin? – Työministeri Harakka toi esiin ongelman ja ensimmäiset 9000 uutta työpaikkaa: ”Hieno aloitus”

Opetusministeri Li Andersson vastaa Arno Kotron avoimeen kirjeeseen – ”Suomen peruskoululla vaikeuksia tärkeimmässä tehtävässään”