Kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi vaatii poliisien määrän nostamista 8 000 poliisiin. Kilpi viittaa muun muassa liikennekuolemia koskeviin tilastoihin.

Liikenneturvan tilaston mukaan tammi-kesäkuussa 2019 kuolemia oli 99, kun vastaava luku vuodelta 2018 oli 88.

”Vaikka autoista on tullut turvallisempia, tapahtuu kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia edelleenkin aivan liian paljon. Poliisien resurssien kutistumisen ja Liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä liikenteen valvonta on vähentynyt dramaattisesti. Useassa tänäkin kesänä tapahtuneessa kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa on kyse vanhasta vitsauksesta – kaahaamisesta”, Kilpi toteaa tiedotteessaan.

Hän sanoo, että vähentyneiden resurssien vuoksi liikennesektorien poliisit ovat joutuneet keskittymään kiireellisten hälytys- ja valvontatehtävien suorittamiseen, ja liikenteen valvonta on kutistunut mitättömiin. Suomi on Kilven mukaan jäänyt liikenneturvallisuudessakin pahasti jälkeen muista Pohjoismaista.

”On tehtävä määrätietoinen, pitkän tähtäimen sitova päätös poliisien määrän nostamiseksi 8 000 poliisiin, jolla päästäisiin 2000-luvun vaihteen tilanteeseen. Vain siten voidaan taata liikennevalvonta edes jollakin tasolla. Hallituksen linjaama muutaman sadan poliisin lisäys ei ole missään nimessä riittävä panostus suomalaisten turvallisuuteen.”

Kilpi huomauttaa samalla, että joka seitsemäs liikennekuolema on itsemurha. Mielenterveystyön resurssien niukkuus on hänen mukaansa nähtävissä suoraan myös liikennekuolemien määrässä.

”Mielenterveystyön resursointia on vahvistettava tuntuvasti. Varsinkin nuorten kohdalla se olisi erinomaisen tuloksellista. Mitä aiemmin ongelmiin päästään käsiksi, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Terapiatakuusta on tehty kansalaisaloite, jota kokoomus kannattaa.”

Liikenteessä tapahtuvat itsemurhat ovat Kilven mukaan erityisen huolestuttava ilmiö, sillä niissä hyvin usein osalliseksi joutuvat täysin sivulliset ihmiset.

”Lähihistorian traagisimpiin kuuluu tapaus, jossa itsemurhaa yrittänyt henkilö ajoi päin kahta mopoautolla liikkeellä ollutta nuorta”, Kilpi muistuttaa.