Opiskelijoiden hyvinvointia ei pidä vähätellä, katsoo lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho (kok). Hän ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi opiskelijoiden tilanteeseen rahahuolten helpottamista työnteon vapauttamisella.

Keskustelu opiskelijoiden hyvinvoinnista alkoi Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanotosta, jossa kannettiin huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja toimeentulosta kesällä, jolloin opintotukea ei saa. Avaus herätti kiivasta väittelyä, koska SYL vaati opiskelijoille rahaa kesäloman viettoon ja lepäämiseen.

Laihon mielestä avaus on tärkeä, ”oli asiasta sitten mitä mieltä tahansa”.

”Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön vuonna 2016 teettämän kyselyn mukaan noin 30 prosenttia opiskelijoista kokee tai on kokenut psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä. Tämä on hälyttävän suuri määrä ja tilanne vaatii konkreettisia toimia pikaisella aikataululla ja asiaan on suhtauduttava riittävällä vakavuudella”, Laiho kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Mainittuun 30 prosenttiin luetaan kaikki lievätkin mielenterveyden ja psyyken oireet, kertoi Kauppalehti tutkimuksesta tänään. Oireiden määrä opiskelijoilla ei ole poikkeuksellinen, vaan 30 prosenttia pätee tutkimusten mukaan muuhunkin väestöön.

LUE LISÄÄ: Tutkimus: Valtaosa opiskelijoista voi hyvin – Mielenterveyshäiriöiden määrä vastaa muuta väestöä

Laihon mukaan ”opiskelijoiden uupumukseen vaikuttavat useimmiten eniten rahahuolet, huoli opintojen etenemisestä, huoli työllistymisestä sekä yksinäisyys”.

”Poliittisessa päätöksenteossa voidaan tehdä ratkaisuja, joilla osaltaan voitaisiin helpottaa opiskelijoiden ahdinkoa. Tärkeimpänä itse näen opiskelijoiden tulorajojen merkittävän korottamisen, jotta ahkeria opiskelijoita ei rangaista leikkaamalla heidän opintorahaansa”, hän kirjoittaa.

Hänen mielestään opiskelijoiden rankaiseminen työnteosta on vanhanaikaista.

”Opiskelijalla tulee olla myös oikeus nostaa omaa elintasoaan oman jaksamisensa mukaan työnteolla. Työntekoon tulisi aina kannustaa ja opiskelijoiden ei pitäisi joutua pelkäämään Kelan takaisinperintäkirjeitä, jotka voivat olla korkoinensa monen tuhannen euron suuruisia. Miksi opiskelijaa rangaistaan työnteosta? Keneltä se on poissa, jos opiskelut etenevät ja työ ja opiskelu on yhdisteltävissä järkevällä tavalla”, Laiho kyselee.

”Opintotukijärjestelmä vaatisi uudelleenarvion. Toivottavasti hallitus tarttuu tähän asiaan, jolla osaltaan voisimme kohentaa opiskelijoiden kokemaa stressiä ja ahdistusta toimeentuloon liittyen.”

Laihon mielestä se, että opiskelija tulee taloudellisesti toimeen, ”takaa mahdollisuuksien tasa-arvon, eli sen, että ihan jokaisella motivoituneella on Suomessa mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto halutessaan”.

Laihon mukaan tulorajojen korottaminen olisi myös valtiontalouden kannalta realistinen vaihtoehto, koska opiskelijatkin tuovat verotuloja valtiolle. Toisaalta myös opintotuen riittävästä tasosta tulee huolehtia, hän toteaa.

Toimeentulon lisäksi opiskelijoiden mielenterveys on merkittävä opiskelijoita kuormittava asia, Laiho toteaa. Hänen mukaansa opiskelijoiden terveydenhuollossa tulisi keskittyä entistä vahvemmin mielenterveyspalveluihin. Myös hoitotakuun kiristäminen lasten-ja nuorten mielenterveyspalveluiden osalta olisi merkittävä parannus, Laiho kirjoittaa.

”Kun niihin panostetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on yhä useammalla nuorella myös paremmat eväät ja työkalut kohdata myös jatko-opiskelun haasteita.”