SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari esittää irtisanomisen helpottamista pienyrittäjien aseman ja työllistämishalun nostamiseksi.

Skinnarin mukaan pienyrittäjänä työllistäminen on Suomessa vaikeampaa kuin muualla EU:ssa, mutta taas vastaavasti suuremmissa yrityksissä palkansaajaan kohdistetaan tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet liiankin kevyillä perusteilla.

–Suomessa syntyy talouden kasvusta huolimatta muihin maihin verrattuna liian vähän työpaikkoja erityisesti pieniin mikroyrityksiin. Usein syynä on se, että yksinyrittäjä ei uskalla ottaa riskiä työntekijän palkkaamiseksi, vaikka tarvetta olisi. Työllisyyttä lisäisi merkittävästi mikroyritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, hän toteaa.

–Nykyisin työsopimuslaissa edellytetään yhdenkin hengen yritykselle työntekijän irtisanomiselle asiallisia ja painavia perusteita. Tämä vaikuttaa suoraan yksinyrittäjän halukkuuteen ja uskallukseen palkata uutta työvoimaa. Lakia voisi muuttaa siten, että sopimuksen päättämiseen riittäisi asiallinen syy. Näin se on monessa muussakin EU-maassa, Skinnari jatkaa.

Skinnari muistuttaa, että vastaavasti suuremmat yritykset pitävät Suomea helppona ja halpana maana päästä työntekijöistä eroon verratuna muuhun Eurooppaan.

–Suomessa suuremmat yritykset käyttävät tuotannollisia ja taloudellisia syitä liian usein keppihevosena tarpeettomillekin irtisanomisille, koska irtisanominen on moneen muuhun EU-maahan verrattuna helpompaa. Palkansaajien asemaa tulisi tässä yhteydessä parantaa. Pelisääntöjen uudistamisen yhteydessä tulisi tiukentaa tuotannollisista ja taloudellisista syiden perusteita irtisanomisiin suuremmissa yrityksissä.

Demarinuorten kesäpäivillä Hangossa puhuneen Skinnarin mukaan uudistuksilla pienyrityskentässä vaikutettaisiin juuri nuorten työllistymisen mahdollisuuksiin.

–Uudistukset on toki tehtävä tarkoin ja harkiten. Ensimmäisen työpaikan saanti on aina hankalaa. Uskon, että pienyrittäjät ottaisivat uudistuksen myötä enemmän riskiä palkata nuoria töihin. Sipilän hallitus ehtisi vielä tällä hallituskaudella olemaan aloitteellinen yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kehittämään pienyrittäjien ja palkansaajien asemaa, jos tahtoa olisi. Näin luotaisiin parempaa pohjaa työllisyyden kehitykselle ja voitaisiin vielä realistisesti puhua hallituksen työllisyystavoitteen toteutumisesta.