Eduskunnan puolustusvaliokunnassa vaikuttava oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi paheksuu tiedotteessaan Suomen aikeita syventää puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Puolustusministeriö tiedotti maanantaina, että puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on maanantaista alkaen kolmipäiväisellä työvierailulla Washingtonissa. Tiedotteen mukaan Suomen, USA:n ja Ruotsin puolustusministereiden on tarkoitus allekirjoittaa vierailun aikana kolmenvälinen aiejulistus (engl. Statement of Intent eli SOI), joka mahdollistaa puolustusyhteistyön tiivistämisen.

– Suomen ja Ruotsin kahdenväliset puolustussuhteet Yhdysvaltojen kanssa ovat hyötyneet vuonna 2016 laadituista vastaavanlaisista aiejulistuksista ja samaa mallia halutaan jatkossa soveltaa myös kolmenväliseen puolustusyhteistyöhön, ministeriö kertoo.

Tiedotteen mukaan kolmenvälinen SOI ”täydentää ja kokoaa yhteen aikaisemmin sovittuja asiakokonaisuuksia” ja yhteistyön avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei kansainvälisessä harjoitus- ja koulutustoiminnassa synny päällekkäisyyksiä tai kilpailutilanteita.

Tiedotteen mukaan Suomen ja Ruotsin puolustusministerit ovat informoineet maidensa parlamentteja asiasta 19. huhtikuuta eli vajaa kuukausi sitten.

Kansanedustaja Mustajärvi arvostelee erityisesti yhteistyösopimusten vaivihkaista, salattua käsittelyä eduskunnassa. Hän viittaa tiedotteessaan esimerkkinä niin sanottuun Nato-isäntämaasopimukseen, ”jonka hyväksymisestä ei löydy yhtään eduskunnan päätöstä”.

Helsingin Sanomat kertoo, että uuden kolmenvälisen sopimuksen käsittelyyn osallistuvilta eduskunnan valiokuntien jäseniltä on vaadittu vaiteliaisuutta asiassa. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) toteaa lehdelle, että aiejulistus ei tuo sisällöllisesti uutta siihen, mitä Suomi on sopinut USA:n ja Ruotsin kanssa kahdenvälisesti.

– Kerta toisensa jälkeen Suomi allekirjoittaa kahden tai kolmenvälisiä sopimuksia, jotka eivät kuulemma tarkoita mitään ja joissa ei ole mitään uutta, Mustajärvi kummeksuu.

– Jos sopimuksilla ei ole mitään merkitystä, miksi ne käsitellään eduskunnan valiokunnissa punaisen leiman alla eli salaisina?

Hänen mukaansa Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain kolmenkeskinen puolustusyhteistyösopimus on yksi esimerkki siitä, kuinka Suomea ajetaan yhä lähemmäs liittolaissuhteeseen Yhdysvaltain ja Naton kanssa.