Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd) kertoo jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen muun muassa alustatalouden yritysten tavasta ”kiertää” sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.

”Osa yrityksistä on johdonmukaisesti ja tarkoituksella alkanut kiertää työnantajavelvoitteitaan. Ne eivät enää palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen ja tee henkilön kanssa työsopimusta, vaan ottavat työntekijöitä toimeksiantosuhteeseen, ’freelancereiksi’”, Taavitsainen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän mainitsee nimeltä kolme yritystä: ruoankuljetuspalvelu Foodoran, ruokalähettipalvelu Woltin ja lehtiä jakavan Earlybirdin.

Ruokalähettipalvelut puhuvat freelancer-läheteistään ”kumppaneina”, jotka toimivat yrittäjinä. Käytännössä nämä työntekijät, jotka eivät yrittäjyydestään huolimatta itse voi päättää työajoistaan, maksavat työnsä sivukulut palkkioistaan, jotka ovat hyvin matalat, palvelualojen ammattiliitto PAM on kertonut tiedotteessaan. PAM on tukenut Foodoran ruokalähettien kampanjaa, jossa nämä peräävät parempia työoloja ja oikeuksia itselleen.

”’Freelancer’ ei sairastuessaan saa sairauspäivärahaa, hänelle ei makseta lomakorvausta eikä hän saa korvausta omien työvälineidensä käytöstä esimerkiksi puhelimesta ja polkupyörästä tai autosta. Työntekijällä ei ole työnantajan maksamaa työterveyshuoltoa, eikä työstä kerry eläkettä”, Satu Taavitsainen listaa blogissaan.

Hän korostaa, että nämä freelancerit eivät tosiasiallisesti voi itse päättää, milloin ja missä he tekevät työtään, vaan työtä on tehtävä silloin, kun ruoka tai lehti pitää toimittaa asiakkaalle.

”Kaikki työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, vaikka työtä markkinoidaan vain lisäansioiden hankkimisena, jopa harrastuksena”, hän toteaa.

”Näiden yritysten toiminnasta aiheutuu mittavia yhteiskunnallisia menetyksiä sosiaaliturva- ja eläkemaksujen jäädessä kertymättä. Kyse on työntekijälle kuuluvan ansion varastamisesta. Lisäksi ne vääristävät yritysten välistä kilpailua.”

Viranomaisten selvitettävä: Työsuhde vai ei?

Taavitsaisen mielestä alustatalouden järjestelyt rikkovat työntekijän perustavaa laatua olevia oikeuksia eli oikeutta työsopimukseen, sairauslomaan, eläkkeeseen ja työterveyshuoltoon. Kansanedustajan mielestä viranomaisten on selvitettävä, voidaanko freelance-lähetit tulkita yrittäjiksi vai ovatko he tosiasiallisesti työntekijöitä.

”Kysyn ministeriltä miksi työsuojeluviranomainen, jonka pitäisi valvoa työsopimuslain noudattamista, ei ole puuttunut edellä mainittuihin epäkohtiin, tai jos työsuojeluviranomainen on selvittänyt asiaa, mutta tullut siihen tulokseen, että työsuhteen tunnusmerkistö ei täyty, millä perusteella tähän on päädytty”, Taavitsainen kirjoittaa.

”Haluan myös tietää mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä sen selvittämiseksi, ovatko nämä freelancerit työsuhteessa vai eivät ja onko ministeri laskenut, kuinka paljon Suomessa jää sosiaaliturva- ja eläkemaksuja maksamatta tällaisten freelancer-työsuhteisiin pakottavien yritysten takia ja mihin voi johtaa sellainen kehitys, kun yritykset kiertävät työsopimuslakia ja jättävät maksamatta sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.”

PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas oli Helsingin Uutisten haastattelussa huolissaan siitä, että ”alustan perustamalla työnantaja pyrkii ulkoistamaan työnantajan velvoitteet”.

Työsuhteisten eläkemaksut maksetaan – yrittäjäkumppaneiden ei

Sekä Woltilla että Foodoralla on niin työntekijöitä kuin ”yrittäjäkumppaneita”. Wolt on kertonut, että sen lähetit toimivat yrittäjäpohjalta, kun taas toimistohenkilöstö on työntekijöitä. Työsuhteisten osalta Wolt maksaa eläke- ja muut työnantajamaksut.

”Lähetit ja ravintoloitsijat hoitavat vakuutuksensa itse. Me puolestaan hoidamme esim. lähettien palkkioiden ennakonpidätykset”, Wolt on kertonut Twitterissä.

Wolt vertaa kumppaniyhteistyötään median yhteistyöhön freelancer-toimittajien kanssa: heille maksetaan palkkio, ja siitä tilitetään verottajalle ennakonpidätys.

”Yrittäjä voi myös tehdä vapaasti yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja valita työaikansa, toisin kuin työsuhteinen työntekijä.”

Foodoralla on lähettien joukossa myös työsuhteisia ihmisiä, mutta suurin osa työskentelee yrittäjinä. Saadessaan kritiikkiä Foodora on perustellut Helsingin Sanomille, että yrittäjämuotoisuus tarjoaa läheteille ”joustavuutta ja vapautta”.

Ainakaan kaikki lähetit eivät ole tyytyväisiä järjestelyyn. He ovat vaatineet palkkionalennusten perumista sekä parempia työehtoja. Foodora kertoi syksyllä, että se lanseeraa marraskuusta alkaen läheteillä ”talvibonussysteemin” ja etsii läheteille taukotiloja, joita heillä ei ole ollut.

”Hyvä, että sosiaalitilat laitetaan kuntoon (aikaa tähän on ollut yli vuosi). Talvibonus ei korvaa ansionmenetyksiä, eikä ratkaise kysymystä puuttuvista sairaslomista tai vakuutuksista”, Justice4Couriers-kampanjasta on kommentoitu.

Kampanja tarkentaa kannanotossaan, että talvibonus ei ratkaise ”sitä perustavanlaatuista ongelmaa, että freelancereina Foodoran läheteillä ei ole vakuutuksia, eläkkeitä tai mahdollisuutta sairaslomaan, eli heiltä puuttuu kaikkein vähinkin työntekijöiden turva”.

LUE MYÖS: Allekirjoitus tai irtisanominen – TS: Foodora vaatii lähettejä hyväksymään palkanalennuksen