Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä on huolissaan siitä, että yritysten kustannustaso saattaa sivukautta nousta, vaikka hallitus tavoittelee kustannuskilpailukyvyn alentamista 15 prosentilla. Tämä sivutie on energian hinnan mahdollinen nousu.

– Suomessa käytetään eurooppalaisessa mittakaavassa runsaasti energiaa. Yrityksille ja erityisesti maataloudelle sähkölaskut ja sähkönsiirron laskut ovat merkittävä kuluerä, jota sähköveron korotukset ja Suomen muita Pohjoismaita kalliimpi sähkön aluehinta ovat vuosi vuodelta korottaneet, Eestilä kirjoittaa blogissaan.

Kansanedustaja kertoo, että energiavirastossa mietitään sähkön siirtohinnan ”kohtuullisen tuoton” määritelmää. Toistaiseksi sallittu tuotto on ollut Eestilän mukaan hieman yli kolme prosenttia.

– Energiavirasto aikoo nyt muuttaa kohtuullisen tuoton määritelmää seuraaviksi kahdeksi nelivuotiseksi valvontakaudeksi. Perusteena käytetään sähkön toimitusvarmuutta parantavia investointeja, johon tiukka sähkömarkkinalaki pakottaa, Eestilä toteaa.

– Määritelmän muuttaminen tarkoittaa merkittäviä sähkön siirtohintojen korotuksia varsinkin metsävaltaisilla alueilla. Sähkön siirtohintojen jo nyt suurten alueellisten erojen ei soisi enää kasvavan, kansanedustaja pohtii.

Eestilä esittää, että hallitus harkitsisi nyt sähkömarkkinalain avaamista. Hänen mukaansa yritykset eivät nykyisessä tilanteessa ”tarvitse lisää kuluja, pikemminkin päinvastoin”.