Alkoholilainsäädäntöä tulisi vapauttaa alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä, katsoo vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski. Hän perustelee blogissaan näkemystään muun muassa sillä, että kokonaiskulutus on laskussa ja nuorten keskuudessa humalajuomisen suosio laskee.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmaan ei ole kirjattu alkoholipoliittista linjaa, mutta sosiaali- ja terveysministeriössä on syksyn aikana käynnistetty uudelleen alkoholilain kokonaisuudistushanke. Ministeriö ilmoitti uudistuksesta tiedottaessaan, että ”elinkeinopolitiikan kannalta (alkoholi-)lakiin ja asetuksiin sisältyy turhaa sääntelyä, jota tulisi keventää”.

Myös Myllykoski katsoo, että alkoholipolitiikkaa pitäisi tarkastella entistä enemmän elinkeino- ja maatalouspoliittisesta näkökulmasta, jos alkoholipolitiikka on aiemmin perustunut ”sääntelylle, jonka tavoitteena on ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja”.

– Alkoholintuotannon merkitystä maataloudelle kuvaa esimerkkinä valtion omistaman Altian tuotanto: Altia käyttää raaka-aineena vuodessa noin 190 miljoonaa kiloa ohraa, joka tilataan 1 500 kotimaiselta sopimusviljelijältä. Viljelyspinta-alaa tähän käytetään noin 40 000–50 000 hehtaaria, Myllykoski kirjoittaa.

Altia valmistaa muun muassa Koskenkorvaa. Lisäksi alkoholituotteiden valmistus ja tarjoilu työllisti vuonna 2013 kaikkiaan 26 000 suomalaista aina pelloilta ravintoloihin saakka.

– Tässä oli 3 100 henkeä vähemmän kuin kahta vuotta aiemmin. Suurinta pudotus oli ravintoloissa. Alkoholin nauttimista pitäisikin pystyä ohjaamaan ravintoloihin esimerkiksi laskemalla ravintoloiden maksamaa alkoholiveroa, toteaa Myllykoski.