Keskustan kansanedustaja Esko Kiviranta kysyy kirjallisessa kysymyksessään sähkön siirtohinnoista. Tilanne on Kivirannan mielestä nyt kohtuuton.

”Miten hallitus aikoo puuttua sähkön käyttäjän kannalta täysin kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa sähkön siirtohintoja jatkuvasti nostetaan ja tuotot päätyvät ulkomaisille pääomasijoittajille?” Kiviranta kysyy.

Kivirannan mielestä on ongelma, että sähköyhtiö Carunalle ”sallitaan vuosittain jopa 15 prosentin sähkönsiirtohintojen korotukset”.

”Caruna perustelee jatkuvia hinnankorotuksia infrastruktuuri-investointien kustannuksilla. Selvittämättä on, mikä osa korotuksista on todella perusteltavissa infrastruktuuri-investoinneilla”, Kiviranta alustaa kysymystään.

"Osittain tästä tilanteesta on vastuussa Energiavirasto, joka päätti sallia veroja edeltävän kohtuullisen tuottoasteen asettamisen täysin kohtuuttomalle tasolle (6,20 % vuonna 2019). Sähköverkonhaltija saa nykyisellään korottaa sähkön siirron ja jakelun maksujaan enintään 15 prosenttia edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuna. Konsulttiyhtiö Ernst & Youngin Energiavirastolle vuonna 2014 tekemässä selvityksessä sähkönjakeluverkkotoimijan kohtuullisena tuottona pidetään pääoman painotetun keskikustannuksen mallilla (WACC) mitattuna tasoa 3,2—4,5 %”, Kiviranta kirjoittaa.

Keskustalainen elinkeinoministeri, puolueen nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi syyskuun alussa, että hallitus aikoo hillitä sähkönsiirtoyhtiöiden siirtomaksujen korotuksia kiristämällä vuosittaista korotuskattoa nykyisestä 15 prosentista.

”Nyt akuutisti eduskunnalle ollaan syksyllä tuomassa lainsäädäntöä, jossa sähkönsiirtohintojen vuosittainen korotuskatto, joka on nyt 15 prosenttia, laskisi alaspäin. Samalla tehdään myös muutos siihen, että energiayhtiöt voisivat jaksotuksessa helpottaa sitä painetta, ettei ole pakko lyhyessä ajassa tehdä suuria investointeja”, Kulmuni sanoi MTV:n mukaan.