Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Antero Vartia vaatii Puheenvuoro-blogissaan, että taksialalle tarvitaan lisää kilpailua. Hän puhuu blogissaan ”uberisaatiosta”. Uber on taksipalvelu, joka yhdistää kuljettajat ja asiakkaat älypuhelinsovelluksen avulla. Uber-kuljettajilla ei ole taksilupia.

– Uber on palveluna mahtava ja käytän sitä usein, Vartia kertoo.

– Tiedän, että toimintaan liittyy lainsäädännöllisiä epäselvyyksiä. Epäselvyydet johtuvat siitä, että nykyinen taksiliikennelaki on suunniteltu aikana ennen digitaalisesti toimivaa yhteiskuntaa, jolla on kyky tuottaa uusia, ennennäkemättömiä palveluja. Tämän vuoksi lainsäädäntö on päivitettävä tälle vuosituhannelle, hän vaatii.

Vartian mielestä Uber-palvelussa on hienoa se, että töihin ryhtyminen on helppoa.

– Riittää, että on ajokortti, auto ja halu tehdä töitä. Uber-kuski voi työskennellä haluamanaan ajankohtana. Ja koska kukaan ei pakota, töitä voi tehdä paljon tai vähän, ihan oman elämäntilanteen mukaan. Kuluttajien kannalta Uber puolestaan on parantanut palvelua, lisännyt saatavuutta sekä laskenut liikkumisen hintaa, hän kirjoittaa.

Vartian mielestä viranomaisen ei pidä päättää, kuka saa yrittää, kuinka moni saa yrittää ja kuinka paljon yrittäjille maksetaan palvelusta.

– Taksiliikenteessä luvat tulisikin myöntää kaikille kriteerit täyttäville hakijoille (kriteereiden ei ole syytä olla juuri muuta kuin ajokortti ja katsastettu auto) ja hinnoittelu tulee vapauttaa. Väärinkäytösten estämiseksi taksiliikenteelle tulee asettaa hintakatto, Vartia esittää.

– Myös Uberin toimintaa vaikeuttavat lainsäädännölliset esteet on purettava. Jos viranomainen katsoo, että toimintaan sisältyy tavanomaista suurempi vahinkoriski, tulee uber-kuskeilta vaatia erilliset vakuutukset kyydityksiään varten. Jos toimintaan liittyy muita ongelmia, ratkaistaan ne. Mutta ratkaistaan ne jotenkin muuten, kuin kieltämällä oikeustoimikelpoista ajokortin ja auton omistajaa ottamasta kyytiin toista oikeustoimikelpoista ihmistä, joka on kyytiä vailla. Ja kyllä, uber-ansioistakin on maksettava verot, Vartia kirjoittaa.

Vartian perusteet ovat samansuuntaiset kuin hänen esityksessään apteekkialan sääntelyn purusta.

– Apteekkitoimilupa tulisi myöntää jokaiselle, joka täyttää nykyiset lupaehdot. Lisäksi Lääkkeiden hintalautakunnan tulisi kiinteän hinnan sijaan määrittää lääkkeille kattohinta. Tämä mahdollistaisi kilpailun myös apteekkialalla. Kilpailun, joka pakottaa laskemaan hinnat terveelle tasolle. Kilpailun, joka pakottaa parantamaan palvelua. Ja kilpailun, joka on havaittu kuluttajien kannalta hyväksi lähes kaikilla muilla toimialoilla, Vartia vaati joulukuussa.

LUE LISÄÄ: Suomen ”laillinen kartelli” pöyristyttää: ”Merkittävä tulonsiirto köyhiltä ja sairailta rikkaille”