Valvonnan lisääminen ja sanktioiden koventaminen vanhusten hoivapalveluissa on oikea suunta, toteaa Kuntaliiton puheenjohtaja, oppositiopuolue sdp:n kansanedustaja Sirpa Paatero blogissaan. Samalla pitäisi hänen mukaansa kuitenkin huomata, että ”sote-uudistuksessa suunta on edelleen päinvastainen”.

”Kuten nyt on nähty vanhustenhoivan ja vammaispalvelujen järkyttävien tapausten myötä, omavalvonnasta lipsutaan ja sitä jopa laiminlyödään toistuvasti. Viimeistään nyt pitää herätä siihen, että sote-esitystä on muutettava tältä osin”, Paatero kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Pelkkä rikoslakien muuttaminen [vanhuspalveluiden osalta] ei riitä, vaan nyt samat epäkohdat täytyy korjata myös hallituksen sote-esityksestä.”

Riittävän tuntuvilla sanktioilla on Paateron mukaan pelotevaikute, mutta ennen kaikkea ongelmia olisi hänen mukaansa syytä torjua jo ennalta ja määrittää sote-laeissa tiukat reunaehdot asianmukaiselle toiminnalle. Sdp on hänen mukaansa ajanut lakiin myös voitontavoittelun rajoitteita.

”Jos sote-uudistus etenee, on nyt viimeiset hetket, jolloin nämä sote-uudistuksen vakavat valuviat on mahdollista vielä korjata.”

Paateron mukaan sdp ja muu oppositio on varoittanut lukuisia kertoja valiokuntakäsittelyn aikana, että nykyisessä sote-esityksessä valvonnan painopiste siirtyy yhä enemmän omavalvonnan suuntaan. Tämä oli opposition hallitukselle antaman välikysymyksen ja epäluottamusesityksen keskeinen huoli.

”Samalla valvottavien tahojen määrä kuitenkin lisääntyisi runsaasti”, Paatero toteaa viitaten yksityisen sote-markkinan ennakoituun kasvuun.

”Valvontaviranomaisilta tulee jo nyt hätähuutoja siitä, kuinka ylityöllistettyjä valvontatahot ovat ja etteivät resurssit ole lähellekään riittävät edes nykyisellään”, Paatero toteaa.

Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota myös asiantuntijat ja viranomaiset.

”Viimeksi maanantaina oikeuskansleri Pöysti, aiemmin keskeinen sote-valmistelija, totesi, että omavalvonta ei voi korvata viranomaisvalvontaa”, Paatero kirjoittaa.

Hallitus on vanhuspalveluiden kohun myötä kertonut lisäävänsä valvontaresursseja kevään lisäbudjetissa.

Paateron mukaan hallituksen sote-esityksen ongelma on, että vaikka maakunta määrittää kriteerit palveluille, ”se ei pysty itse vaikuttamaan siihen, kuka lopulta valikoituu palveluntuottajaksi tai kilpailuttamaan eri tahoja”.

”Maakunta ei myöskään pääse valvomaan toimintaa. Mikä tahansa yritys tai taho voi ilmoittautua palveluntarjoajaksi täyttäessään maakunnan asettamat palvelukriteerit. Mutta tämän jälkeen vastuu siirtyy palvelun käyttäjän, kansalaisen omavalvonnan varaan. On vähintäänkin kyseenalaista edellyttää tätä kansalaisilta, saatikka kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta”, Paatero kirjoittaa.

Paateron mukaan sote on mahdollista tehdä myös niin, että julkinen on ”kuskin paikalla” ja määrittelee miten ja mitä tehdään – voitontavoittelua myöten.

Maakuntien valvontavelvollisuudet ja omavalvonta

Hallituksen sote- ja maakuntauudistussivustolla kerrotaan maakuntien omavalvonnasta ja valvontatoimista. Sivustolla todetaan, että maakunnan omavalvontaohjelman lisäksi jokaisella palveluntuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan.

Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluu myös monenlaista eri toimijoiden ja toimintojen viranomaisvalvontaa. Valvonnan toteuttamiseksi maakunnalla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta palveluntuottajalta valvonnan toteuttamiseksi välttämättä tarvittavat tiedot ja selvitykset. Lisäksi maakunnalla on oikeus tarkastaa palvelun tuottajan toiminta ja toimitilat, sivustolla kerrotaan.

Sivuston mukaan maakuntein ulkoisen palvelutuotannon osalta ohjaus tapahtuu sopimusohjauksen kautta. Tämän ohella tapahtuvassa valvonnassa painotetaan omavalvontaa ja palveluntuottajien omaa aloitetta.

”Ulkoisten palveluntuottajien ohjaustarpeet ovat erilaisia, joten resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta kunkin palveluntuottajan kohdalla tulee valita soveltuvimmat ohjausvälineet. Kaikkiin tuottajiin ei tarvitse kohdistaa yhtä paljon ohjausta vaan ohjaus- ja valvontatoimenpiteet on tarkoitus kohdistaa erityisesti niihin palveluntuottajiin, jotka tarvitsevat tai toivovat maakunnan tai muun viranomaisen tukea. Ohjaustarvetta voi arvioida esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuudesta saatujen tietojen ja tuottajien kanssa tehtyjen riskienarviointien perusteella”, sivustolla todetaan.