Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Antero Vartia yhtyy eduskunnan puhemiehen Maria Lohelan (ps.) ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön huoleen siitä, että ihmisten usko demokratiaan hiipuu. Vartian mielestä tämän hetken suurin yhteiskunnallinen ongelma on ”liukuminen pois demokratiasta”.

– Demokratia ei ole mikään itsestään selvä asia. Matka demokratiasta täysin toisenlaiseen yhteiskuntaan, jossa on paljon autoritäärisempi ote ihmisistä ja vapautta ei ole siinä mielessä, kuin sen nyt tunnemme, on hyvin lyhyt. Se, mitä olemme nähneet Itä-Euroopassa ja Turkissa muutaman viime vuoden aikana on selkeä esimerkki nykyisestä kehityksestä. Tähän on johtanut mielestäni erityisesti kaksi asiaa. Ihmisten näköalattomuus sekä se miten yhteiskunnassa käydään keskustelua ja miten puhumme toisillemme, Vartia sanoi Uudelle Suomelle valtiopäivien avajaisissa.

Puhemies Lohela totesi tilaisuudessa pitämässään puheessa, että ”moni on alkanut epäillä parlamentaarisen demokratian kykyä ratkaista ongelmia”. Presidentti Niinistö korosti puheessaan, että demokratiaa pitää kunnioittaa.

– Tärkeintä on, että suuri sisäpolitiikan linja, demokratian kunnioittaminen, säilyy. Meillä ei ole merkittävää poliittista tai politiikan ulkopuolista liikehdintää, joka pyrkisi kyseenalaistamaan kansanvaltaisen järjestyksemme, Niinistö sanoi.

Vartian mukaan Niinistön ja Lohelan puheet kertoivat ilmiöstä, joka on maailman laajuisesti nostanut päätään.

– Tähän liittyen sekä eduskunnan puhemiehen että presidentin puheenvuoroissa viesti oli, että meidän täytyy vaalia demokratiaa. Niinistö mainitsi Svinhufvudin, joka joutui puuttumaan myös itseään lähellä olevien demokratian vastaiseen toimintaan. Oletan hänen tarkoittaneen Lapuan liikettä. Samanlaisia demokratian vastaisia voimia on noussut, Vartia sanoi.

–Olennaista on, miten kohtaamme toisemme. En usko ollenkaan, että meidän pitää olla kova kovaa vastaan vaan meidän pitää käydä keskustelua, dialogia, jossa päämääränä on ymmärtää toisiamme paremmin. Ilman sitä meidän on hyvin vaikea vaalia kansanvaltaa, jossa ihmiset saavat äänensä kuuluviin ja asiat tehdään niiden sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Vartia on samaa mieltä Lohelan arviosta.

– Ihmisten usko demokratian kykyyn ratkaista ongelmia hiipuu. Hän sanoi nimenomaan sen, että paras tapa puolustaa demokratiaa on, että osoitetaan nykyisen järjestelmän kyky tehdä tarvittavat päätökset. Tähän viittasi myös tasavallan presidentti viestittämällä, että liian pitkään ollaan oltu tekemättä tarvittavia päätöksiä, Vartia kertoi.

Hänen mielestään hallitus ei kuitenkaan ole yksin vastuussa siitä, että päätöksiä ei ole saatu tehtyä.

– Koko yhteiskunnalla, myös oppositiolla on suuri vastuu siitä, miten asioista puhutaan. Miten asioita viedään läpi, mutta myös siitä miten asioista puhutaan julkisuudessa, miten ihmiset suhtautuvat niihin ongelmiin, joita tulee vastaan. Koen, että liian usein päädymme puhumaan päättäjien motiiveista ja prosesseista, sen sijaan että puhuisimme yhteiskunnan ongelmista ja tarvittavista ratkaisuista.

Vartia viittaa pääministeri Juha Sipilään kohdistuneisiin epäilyihin Terrafamen ja Chempolisin tapauksissa. Eduskunnan oikeusasiamies totesi keskiviikkona, että Sipilä ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa.

Lue lisää aiheesta:

Oikeusasiamies: Juha Sipilän lapsille ei hyötyä Terrafame-päätöksestä

Sauli Niinistö huolestui: Putin ja Trump jyräävät YK:n