Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) viestittää blogissaan Aito avioliitto -liikkeelle, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tulee keskiviikon päätöksen myötä käsittelemään Aito avioliitto –ryhmän kansalaisaloitetta, ei jo hyväksyttyä tasa-arvoista avioliittolakia.

Kärnä kirjoittaa blogissaan muun muassa haluavansa ”rauhoitella kaikkia, jotka seuraavat tätä prosessia kauhunsekaisin tuntein ja surullisena”. Hän viittaa Aito avioliitto -hankkeen haluun kumota sukupuolineutraali avioliittolaki.

– En näe mitään tilannetta tai mahdollisuutta, jossa tämä aloite hyväksyttäisiin. Olkaa rauhassa, kansanedustaja kirjoittaa.

Kärnä viittaa Aito avioliitto –aktiivi Susanna Koivulaan, joka kirjoitti blogissaan ilahtuneena lakivaliokunnan päätöksestä lähettää ryhmän kansalaisaloite perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Koivula arveli olevan ”edelleen täysin mahdollista, että avioliittolain muutos perutaan ja avioliittolaki säilyy naisen ja miehen välisenä lakina”.

Kärnän mukaan ”Koivula olettaa virheellisesti, että perustuslakivaliokunta tulisi ainoastaan arvioimaan aloitteentekijöiden esityksen mukaisesti, onko perustuslain mukaista palata oikeustilaan, jossa avioliitto oli vain naisen ja miehen välinen oikeus”. Perustuslakivaliokunnan käsittelylle on kuitenkin toinen syy.

– Lakivaliokunta joutui nimittäin pyytämään, eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti, perustuslakivaliokunnalta lausunnon, sillä asiantuntijakuulemisissa ilmeni, että vielä toistaiseksi voimassa olevassa muodossaan avioliittolaki asettaa henkilöt parisuhteen solmimisen osalta eri asemaan sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Samaa sukupuolta olevat parit kun eivät voi solmia avioliittoa, vaan ainoastaan oikeusvaikutuksiltaan rajatumman rekisteröidyn parisuhteen, Kärnä kirjoittaa.

– Tätä voidaan pitää ongelmallisena tilanteena perustuslain 6 §:n kannalta ja se edellyttää hyväksyttävää perustetta.

Kärnä toteaa, että tähän ongelmaan nähden avioliittoinstituution avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille turvaa nykyistä paremmin ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Aito avioliitto -aloite puolestaan heikentäisi perusoikeuksien tasavertaista toteutumista.

– Tasa-arvoinen avioliittolaki on jo Suomessa hyväksytty ja oikeuskäytännössämme on käsite perusoikeuksien heikentämiskiellosta. ”Aito avioliitto” -kansalaisaloitteessa on siis kyse nykyiseen oikeustilaan verrattuna olennaisesta samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien heikentämisestä, Kärnä kirjoittaa.

– Susanna Koivulan onkin syytä huomata, että perustuslakivaliokunta tarkastelee siis nyt tehtyä kansalaisaloitetta [Aito avioliitto -aloitetta]; ei jo hyväksyttyä tasa-arvoista avioliittolakia.