Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on sitä mieltä, että hallitus ei ole tietoinen toimiensa todellisista vaikutuksista perheille.

– Yhdessä varhaiskasvatuslakiin ja päivähoitoasetukseen tehtyjen heikennysten ja muiden asiakasmaksujen korotusten kanssa korotukset vaarantavat vakavasti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Perheiden kyky selvitä arjesta heikentyy, eriarvoisuus lisääntyy, syrjäytymisen riski kasvaa ja kynnys työn vastaanottamiseen kohoaa, Eloranta kritisoi tiedotteessaan.

Eloranta pitää suurena ongelmana sitä, että ”jo varsin pienillä tuloilla noustaan ylimpään maksuluokkaan”. Hänen mukaansa asiakasmaksujen korotusten seurauksena ”keskituloinen ja erittäin suurituloinen maksavat samaa päivähoitomaksua”, mitä Eloranta pitää ”kohtuuttomana”.

– Esimerkiksi kahden aikuisen ja yhden lapsen perhe nousee ylimpään maksuluokkaan jo 5500 euron yhteistuloilla eli reilusti alle suomalaisen mediaanipalkan. Kaksilapsisessa perheessä tuloraja on noin 6000 euroa, Elorannan tiedotteessa sanotaan.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten mediaaniansio oli vuonna 2014 yksityisellä sektorilla reilut 3100 euroa. Vuonna 2014 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 2 946 euroa.

Monet kunnat ovat päättäneet, etteivät nosta asiakasmaksuja. Tämä on Elorannan mielestä hyvä, mutta toisaalta nyt korostuu hänen mielestään se, että asuinpaikka ratkaisee palveluiden hinnan.