Kansalaisaloite sähkön hintakatosta keräsi tukea eduskunnan lähetekeskustelussa yli puoluerajojen. Aloitteessa esitetään, että eduskunta selvittäisi kiireellisesti mahdollisuudet säätää laki sähkön hintakaton käyttöön ottamiseksi tavoitteena kohtuuhintainen sähkö myös poikkeusoloissa.