Eduskunnan palkkiotoimikunta on päättänyt korotuksista kansanedustajien palkkioihin.

Kansanedustajien palkkiojärjestelmää muutetaan siten, että nykyisen kahden palkkioportaan sijasta siirrytään kolmeen palkkioportaaseen, kertoo Eduskunnan palkkiotoimikunta tiedotteessaan.

Alle neljä vuotta toimineiden kansanedustajien palkkio säilyy ennallaan ja on 6614 euroa kuussa.

Kansanedustajien palkkio neljän eduskuntavuoden jälkeen on jatkossa 6945 euroa kuussa. Tämän seurauksena kansanedustajat saavat korotetun palkkion jo yhden vaalikauden jälkeen, kun aiemmin korotetun palkkion sai vasta istuttuaan kolme kautta eli 12 vuotta.

Uusi väliporras tuo osalle kansanedustajista noin 300 euron korotuksen entiseen malliin nähden.

12 eduskuntavuoden jälkeistä palkkiota korotetaan 7408 euroon. Tähän saakka palkkio 12 eduskuntavuoden jälkeen on ollut 7109 euroa kuussa, joten korotusta on hieman alla 300 euroa kuussa.

Palkkiotoimikunta on erikseen tarkastellut eduskunnan puhemiehelle maksettavan palkkion määrää.

Palkkiotoimikunta on vahvistanut puhemiehen uudeksi palkkioksi 13 390 euroa kuussa ja varapuhemiesten palkkioksi 10 441 euroa kuussa. Puhemiehen palkkio on ollut tähän saakka 12 173 euroa ja varapuhemiesten 10147 euroa kuussa. Puhemiehen kohdalla korotus on siis yli 1 200 euroa.

Toimikunta on päättänyt myös uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajan palkkiosta. Puheenjohtajalle maksettava lisäpalkkio on 744 euroa kuussa eli saman verran kuin vastaavien valiokuntien puheenjohtajilla.

Palkkiotoimikunnan päätös tulee voimaan kevään 2019 eduskuntavaaleissa valitun eduskunnan toimikauden alkaessa. Päätöksen kustannusvaikutus on noin 3 prosenttia.

”Tilastokeskuksen tuottaman aineiston perusteella kansanedustajien palkkiot ovat jääneet nykyisen ja edellisen palkkiotoimikunnan työn aikana vuodesta 2013 jälkeen 4,3 prosenttia verrattuna kaikkien palkansaajien ansiokehitykseen vastaavana aikana vuoden 2018 loppuun mennessä”, kerrotaan Eduskunnan palkkiotoimikunnan tiedotteessa.

Eduskunnan palkkiotoimikunnan jäsenet kaudella 2017–2020 ovat varatuomari Jouni Ekuri sekä OTL Riitta-Leena Paunio ja pääsihteeri emeritus Seppo Junttila. Edustajanpalkkiosta annetun lain mukaan kansanedustajien palkkioista päättää eduskunnan palkkiotoimikunta, jonka jäsenet nimittää eduskunnan puhemiehistö.