Eduskunta on päättänyt lopettaa kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän. Puhemies Paula Risikko kertoi asiasta hetki sitten.

– Sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan. Tämä järjestelmä on sotinut kansalaisten oikeustajua vastaan, Risikko julisti eduskuntapuolueiden infossa.

Hän kertoi eduskuntapuolueiden päättäneen yhdessä, että sopeutumiseläke korvataan huomattavasti pienemmällä ja määräaikaisella sopeutusmisrahalla, joka on jo käytössä vuoden 2011 jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Hänen mukaansa lainsäädäntö tullaan uudistamaan ripeästi. Sopeutumiseläkkeen maksu sitä saaville ex-kansanedustajille ei lopu heti, vaan heitä koskee kolmen vuoden siirtymäaika: sopeutumiseläkkeen maksu loppuu vasta kolme vuotta lainsäädännön voimaantulon jälkeen. Risikon mukaan eläkejärjestelmän muuttaminen ei perustuslakiasiantuntijoiden lausuntojen perusteella ollut mahdollista ilman siirtymäaikaa.

Näin järjestelmän muutoksesta todetaan puhemies Risikon ja eduskuntaryhmien tiedotteessa:

”Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Nyt tehty päätös koskee niitä entisiä kansanedustajia, jotka tällä hetkellä saavat sopeutumiseläkettä, ja niitä ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka nykylain mukaan ovat siihen oikeutettuja. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi.

Perustuslakiasiantuntijoiden lausuntojen perusteella on päädytty esittämään siirtymäsäännöstä, jonka mukaan nyt sopeutumiseläkkeellä olevilla entisillä kansanedustajilla on oikeus saada sopeutumisrahaa 3 vuotta lain voimaantulosta. Muille sopeutumisrahaa maksetaan nykylainsäädännön mukaisesti 1-3 vuotta sen perusteella, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot. Nykyistä sopeutumisrahajärjestelmää korjataan niin, että ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisraha tarkistetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vuoden kansanedustajana.

Jatkovalmistelussa täsmennetään nykylakiin perustuvaa kansliatoimikunnan mahdollisuutta myöntää harkinnanvaraista eläkettä samoin kuin sopeutumisrahan vaikutuksia eläke- ja muuhun sosiaaliturvaan. Puhemies ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat korostavat, että tämä esitys ei muodosta minkäänlaista ennakkotapausta, jonka perusteella voitaisiin heikentää muiden eläkkeensaajien oikeuksia.

Muutokseen liittyviä lakipykäliä valmistellaan parhaillaan virkatyönä, jonka jälkeen eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät asiasta yhteisen lakialoitteen.”