Yritysten tukemiseksi tarvitaan nopeasti uusia toimia konkurssiaallon välttämiseksi, arvioi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Gustafssonin mukaan päätösten ja toimeenpanon pitää tapahtua nopeasti. Aikaa päätösten toimeenpanolle on vain viikkoja, mikäli laajempi konkurssiaalto halutaan välttää.

Gustafsson huomauttaa, että jos yritysten auttamiseen haetaan ratkaisuja vaikka verojärjestelmän kautta, tarvitaan aikaa toimeenpanoon esimerkiksi ­tietojärjestelmien osalta.

”Tässä ei ole enää paljonkaan aikaa poliittiseen harkintaan ja valmisteluun”, kansliapäällikkö toteaa.

Gustafssonin mukaan hallitus käsittelee koronayritystukien tilannetta tänään perjantaina. Etukäteen ei ole tiedossa, tuleeko hallitukselta perjantaina yritystuista uusia päätöksiä.

Gustafssonin mukaan mahdolliset uudet tukimallit voivat olla suoraa tukea tai yhdistelmä suoraa ja hakemusperusteista tukea.

Julkisuudessakin esillä on ollut yhtenä vaihtoehtona alkuvuoden aikana maksettujen arvonlisäverojen takaisinlainaus yrityksille.

Gustafssonin mukaan arvonlisäverojen takaisinlainaus on yksi mahdollinen toimi.

Hän kertoo, että mietinnässä on se, höllennetäänkö Business Finlandin ja ely-keskusten nykyisten tuki-instrumenttien kriteerejä säädöksiä muuttamalla.

Lisäksi mietinnässä on yleisempiä tukikeinoja yrityksille.

”Olisiko näiden toimien yhdistelmä sellainen, että se katsottaisiin riittäväksi. Siihen haetaan vastausta”, Gustafsson sanoo.

Laajasti yrityskenttää koskevissa tukitoimissa hintalappu nousee nopeasti korkeaksi.

Gustafsson ei halua tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen, millaisessa mittaluokassa uudet tukitoimet olisivat. On poliittinen päätös, miten massiivisesta tuesta puhutaan.

”Hallittuja riskejä”

Kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluja tarjoavan Business Finlandin myöntämät koronatuet ja niiden kohdistuminen yrityksille ovat nostaneet kovaa kritiikkiä siitä, kohdentuvatko tuet oikein. Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut Business Finlandin koronatukien tarkastuksen.

Entistä laajemmin yrityskenttään kohdistuvien mahdollisten uusien koronatukien myötä vääntö yritystukien ympärillä tulee varmasti jatkumaan.

Gustafssonin mielestä nyt pitää pystyä vastaamaan yritysten kannattavuuskriisiin, ettei myöhemmin tänä vuonna tule massiivista konkurssiaaltoa, joka on hyvin mahdollinen.

"Tässä tilanteessa meidän pitää ottaa tuki-instrumenttien toimeenpanossa sellaisia hallittuja riskejä, että jossakin kohtaa tulee huteja", Gustafsson sanoo.

Business Finlandin tukitoimissa yrityksille on mukana toiminnan kehittäminen.

"Hakijalle pitää olla joku suunnitelma siitä, miten yritys pääsee ulos tästä kriisistä", Gustafsson sanoo.

Gustafssonin mukaan nyt on autettu yrityksiä, joilla on suunnitelma kriisistä ulospääsyyn. Samalla tuen ulkopuolelle on jäänyt yrityksiä, jotka ovat kärsineet monia tuettuja yrityksiä pahemmin koronakriisin vaikutuksista.

On noussut kysymys, onko tämä oikeudenmukaista. Gustafssonin mukaan kysymys on perusteltu.

Gustafsson kuitenkin katsoo, ettei virhettä tässä ole tapahtunut, vaan kysymys on siitä kenellä on suunnitelma kriisistä poispääsyyn.

Gustafssonin mukaan kielteinen vastaus tukihakemukseen on usein johtunut siitä, ettei yrityksellä ole ollut hakemuksessa suunnitelmaa kriisistä poispääsyyn.

”Vaatii aika paljon rohkeutta myös poliittisilta päätöksentekijöiltä”

Gustafssonin mukaan tässä tilanteessa yrityksiä pitää pystyä tukemaan laajasti.

"Suuri osa yrityksistä on oikeasti tällä hetkellä tilanteessa, että niiden myynti on nollassa ja liikevaihto on nollassa", Gustafsson sanoo.

1990-luvun lamaa ruodittaessa on kritisoitu sitä, ettei yrityksiä tuettu riittävän laajasti. Gustafsson mukaan nyt 1990-luvun laman virheet pyritään välttämään ja yrityksiä tuetaan laajasti.

Hänen mukaansa se vaatii kuitenkin rohkeutta. Gustafsson sanoo, että jos seuraava tukimalli ei ole hakuperusteinen, niin huteja tulee varmasti enemmän.

"Vaatii aika paljon rohkeutta myös poliittisilta päätöksentekijöiltä, että uskaltaa ottaa vastaa kritiikin, joka voi olla nyt tullutta kritiikkiä isompaa", Gustafsson sanoo.

Yksi kysymys ovat ravintolat. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut mallin ravintoloille maksettavasta erilliskorvauksesta.

Gustafssonin mukaan keskustelut oikeudenmukaisuudesta eri yritysten välillä, mahdolliset uudet tuet yrityksille ja ravintoloiden erillistuki alkavat lähestyä toisiaan.

"Yritysten kannattavuus ja kannattavuuden helpottaminen on silloin mietinnässä", Gustafsson sanoo.