Helsingin käräjäoikeus on todennut Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehdyn kotietsinnän lailliseksi. Oikeus hylkäsi Laura Halmisen hakemuksen kotietsinnän toteamiseksi laittomaksi, takavarikoiden kumoamiseksi ja takavarikoitujen esineiden palauttamiseksi.

Kotietsinnän taustalla oli Helsingin Sanomissa edellisenä päivänä julkaistu paljastusjuttu Tikkakosken Viestikoekeskuksesta. Halminen oli toinen jutun kirjoittajista. Helsingin Sanomille vuodettiin salaisia asiakirjoja, ja artikkelin yhteydessä julkaistiin kuvia asiakirjoista, joissa oli ”salainen” ja ”erittäin salainen” -leimoja. Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen.

Keskusrikospoliisi (KRP) teki erityisen kotietsinnän Halmisen asuntoon 17. joulukuuta välttämättömällä kiireellisyysperusteella tutkinnanjohtajan harkinnasta. Käräjäoikeuden mukaan erityinen kotietsintä on täyttänyt pakkokeinolain edellytykset. Etsintä- ja takavarikointitoimenpiteet on suoritettu lainmukaisella, kohdehenkilön oikeusturvan huomioon ottavalla tavalla.

KRP:n mukaan Puolustusvoimat teki 16.12.2017 Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön salassa pidettävien tietojen julkistamisesta. Halminen oli toinen artikkelin kirjoittajista, minkä vuoksi KRP epäili tätä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Kotietsintä käynnistyi Halmisen soitettua hätäkeskukseen. Käräjäoikeuden mukaan puhelu muodosti olennaisen perusteen kotietsinnälle. Halminen kertoi puhelun aikana tietokoneen tuhoamisen yrityksestä asuintalonsa kellarissa ja sen liittymisestä tutkittavana olevaan Helsingin Sanomien artikkeliin. Käräjäoikeus katsoi, että kyseessä oli akuutti todisteiden hävittämistilanne, jolloin etsintä voitiin toimittaa tutkinnanjohtajan päätöksellä.

Helsingin Sanomien artikkeli, julkaistujen tietojen liittyminen sotilastiedusteluun sekä Halmisen toiminta 17.12. ovat etsintäpäivänä muodostaneet perusteen uskoa, että Halmista on syytä epäillä maanpetosrikoksiin kuuluvasta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Pakkokeinolaki ei rajoita kotietsinnän suorittamista toimittajan kotiin silloin, kun toimittaja on rikoksesta epäiltynä.

Halmisen hakemuksen keskeisenä perusteena on ollut väite siitä, että poliisi on menetellyt lainvastaisesti takavarikoimalla takavarikkokiellon alaista omaisuutta ja pyrkinyt murtamaan hänen lähdesuojansa. Lue tarkemmin: KRP:n kotietsintä oli HS:n toimittajan mukaan laiton – Lakimies: Poliisin perustelulla ”ei mitään merkitystä”

Käräjäoikeus toteaa, että lähdesuoja on perustuslain turvaaman sananvapauden olennainen osa. Ilmoitetulla rikosnimikkeellä lähdesuojaa ei voida rikkoa esitutkinnan aikana. Halmisen tapauksessa lähdesuojaa ei kuitenkaan ole rikottu, eikä tähänastisten tietojen valossa pyritäkään rikkomaan.

Erityiseen kotietsintään osallistui etsintävaltuutettu, joka kontrolloi, ettei poliisin haltuun ja esitutkinnassa käytettäväksi tule lähdesuojan alaista aineistoa. Tutkinnanjohtaja oli etsintäpäätöksessään lisäksi antanut määräyksen, ettei lähdesuojaa saa rikkoa.

Halmisen kotoa oli takavarikoitu kaikkiaan 19 esinettä: tietokone, tabletti, useita muistitikkuja, gsm-puhelimia, tietokoneen virtajohto ja muuntaja sekä muistilappu ja muistivihkoja. Esineet oli suljettu sinettipusseihin sitä mukaa, kun Halminen oli ilmoittanut niiden sisältävän lähdesuojan alaista aineistoa. Ne on jätetty odottamaan myöhemmin etsintävaltuutetun kanssa sovittavana aikana suoritettavaa laite-etsintää. Halmisen oikeudesta suojata tietolähdettä on käräjäoikeuden mukaan huolehdittu.

Halminen ei oikeuden mukaan ole väittänyt, että esineitä olisi ennen sinettipussiin laittamista pyritty availemaan tai muuten tutkimaan. Mikään ei oikeuden mukaan viittaa siihen, että lähdesuoja olisi tässä tapauksessa vaarantunut tai että se tulisi todennäköisesti myöhemmin vaarantumaan.

Esitutkinta on vielä kesken eikä takavarikoidun aineiston seulontaa ole vielä suoritettu. Takavarikoiden voimassapitämisen edellytykset ovat käräjäoikeuden mukaan edelleen olemassa.

Halmisen asianajaja Kai Kotiranta kertoo, että ratkaisusta lähtökohtaisesti valitetaan.

–Olen jo ilmoittanut tyytymättömyyttä siitä ja mitä ilmeisimmin tästä tullaan valittamaan. Tämä on ennen kaikkea lähdesuojan toteutumisen kannalta tärkeä periaatteellinen kysymys, joka on varmaan syytä saattaa hovioikeuden arvioitavaksi, Kotiranta sanoo Uudelle Suomelle.

Valitus tulee toimittaa hovioikeuteen kuukauden kuluessa.