Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Irakista Suomeen tulleen miehen sotarikoksesta vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Käräjäoikeus toteaa, että vuonna 2015 Irakin armeijan sotilaana toimiessaan mies on kohdellut kuolleiden henkilöiden ruumiita kansainvälisen sotarikoksia koskevan perussäännön vastaisesti ja näistä tapauksista on ollut teon jälkeen kuva-aineistoja julkisesti saatavilla sosiaalisessa mediassa.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittu toiminta oli epäinhimillistä ja halventavaa.

Sotarikoksesta säädetty rangaistusasteikko on vähintään yksi vuosi vankeutta tai elinkautinen vankeusrangaistus. Tuomitun syyksi luettu rikos kuuluu tekotavaltaan sotarikoksen laajan soveltamisalan kattavista eri asteisista teoista niihin, jotka asettuvat moitittavuudeltaan rangaistusasteikon alkupäähän, käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeus toteaa, että tuomittua ei ole aiemmin rangaistu rikoksesta. Rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus eivät edellytä ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista, oikeus toteaa.