Sähköautoja täytyy Suomessa väistämättä ladata myös kylmissä olosuhteissa. Kylmä akku puolestaan tarkoittaa lataustehon parhaan vastaanottokyvyn merkittävää madaltumista, ja sitä kautta lataustapahtuman hidastumista. Mutta kuinka suuri lataustehon pudotus on vielä siedettävän rajoissa?