SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyjen mukaan vain alle kolmannes työttömistä on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla.

Teollisuusliiton kysely tehtiin lokakuussa ja siihen vastasi 2 704 Teollisuuden työttömyyskassan jäsentä. SAK:n kysely tehtiin marraskuussa ja siihen vastasi 3 148 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä.

SAK:n kyselyn mukaan suurimpia syitä ehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä ja palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

”Vastaajien mukaan aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen tiedotteessa.

Reilu kolmannes (37 %) vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja kolmannes (30 %) on osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

Työttömyyskassojen jäsenet pitävät kyselyn mukaan aktiivimallia vaikeaselkoisena. Vastaajista jopa 10 prosenttia ei osannut sanoa, onko hän saanut täytettyä aktiivimallin ehdot ja 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka monta aktiivisuusjaksoa hänellä on vuoden aikana ollut.

Avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

Erityisen ongelmallista vastaajien mielestä on, että huolimatta aktiivisesta työnhausta, työttömyysturvaa leikataan.

”Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista”, Siekkinen kommentoi

Teollisuusliiton kyselystä käy ilmi, että pyrkimys täyttää aktiivimallin ehdot ajavat työttömät käyttämään erilaisia selviytymiskeinoja. Näitä ovat muun muassa sinnittely ja periksi antaminen sekä vastarinta, jolloin työtön ei edes yritä täyttää aktiivimallin ehtoja.

”Aktiivisuusehdot täyttävät työt on löydetty suhteilla tai omin voimin, mutta pidempiaikaisia töitä ei monellekaan ole tarjolla. TE-toimisto tarjoaa lähinnä vain koulutusta ja kursseja, ja niitäkin vain osalle työttömistä, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila sanoo.

SAK on vaatinut aktiivimallin perumista, työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja työttömien palvelujen lisäämistä. SAK julkistaa tammikuussa oman ehdotuksensa työttömyysturvan uudistamiseksi.

Lisää aiheesta:

”Sipilän hallitus ei puheista piitannut” – SAK:n Eloranta turhautui aktiivimalliin ja haluaa nyt ”kokonaisremontin”

Professorilta hämmästys: ”Aktiivimalli keritään vesittää ennen kuin kukaan tietää aktivoiko se”