Koulumenestystä mittaavien Pisa-tulosten heikentyminen Suomessa huolettaa kansanedustajia. Asia nousi esiin eduskunnan keskustelussa koulutuspoliittisesta selonteosta.