Kesäkuussa työttömien määrä kasvoi entisestään Helsingissä, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Pääkaupungissa oli kesäkuun lopussa 61 892 työtöntä työnhakijaa, mikä on 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden kesäkuussa.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 86 prosentilla ja Vantaalla 100 prosentilla Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 64 prosentilla edellisvuodesta.

Asiantuntijoiden osuus lomautetuista kasvoi

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Osa-aikaisesti lomautettuja ei tilastoida työttömiin työnhakijoihin. Toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni kesäkuussa 6 892 henkilöllä. Ilman kokoaikaisesti lomautettuja työttömien määrä kasvoi 27 prosentilla vuoden takaisesta. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 32 prosenttia.

Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista oli lähes kolmannes. Neljäsosa lomautetuista oli ammatteihin luokittelemattomia kuten nuoria ja vastavalmistuneita. Lähes neljäsosa lomautetuista kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmiin. Toukokuuhun verrattuna erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus kasvoi ja samalla palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista pieneni.

Työ- ja elinkeinoministeriön epävirallisten tietojen mukaan lomautettujen määrä on pienentynyt edelleen heinäkuun aikana, mutta kaiken kaikkiaan työttömien määrä on kasvussa.

Nuorten työttömyydessä hurja kasvu

Nuorissa on keskimäärin enemmän lomautettuja. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 158 prosenttia vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 131 prosenttia.

Ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevia 20-29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 78 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tänään julkaistu Tilastokeskuksen työvoimatutkimus osoittaa myös, että koronakriisi on iskenyt pahiten nuorten työllisyyteen.

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 52 prosentilla ja työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 57 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 18 prosentilla.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 5 620, mikä tarkoittaa kolmanneksen pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 39 prosentilla ja Espoossa 37 prosentilla. Eniten töitä oli tarjolla rakennus- sekä palvelu-ja myyntityössä. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 21 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.