Puolustusvoimien verkkopalvelimista vastaava yritys Atea on toimittanut kolmen vuoden aikana noin 42,3 miljoonan euron arvosta palveluita puolustusvoimille, kertoo Suomen Sotilas -lehti.

Määrä on noin 28 miljoonaa euroa yli sen, mitä puolustusvoimien alkuperäisessä puitesopimuksessa on sovittu.

Sopimuskauden loppuun mennessä puolustusvoimien verkkopalvelimet ja -järjestelmät tulevat tuoreen arvion mukaan maksamaan yli sen, mitä puolustusministeriö uskoo säästävänsä lakkauttamalla kuusi varuskuntaa.

Puolustusvoimien verkkopalvelimet ja niiden varmistus on hankittu ulkopuoliselta toimittajalta vuoden 2014 loppuun asti. Suomen Sotilaan tiedot kertovat, että palveluntarjoajan mukaan palvelinten hinta tulee nykylaskelmien mukaan nousemaan 72,3 miljoonaan euroon.

Uusi Suomi tutustui torstaina Suomen Sotilaan käyttämiin lähteisiin.

Kyse on puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien palvelinlaitteistoista ja niihin liittyvistä tallennus- sekä varmennusjärjestelmistä. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus pohtii parhaillaan, pitäisikö sen lisätä palvelinjärjestelmän kuluja yli 30 miljoonalla eurolla. Toinen vaihtoehto on kilpailuttaa hankinta uudelleen.

Palvelua ostavat käytännössä kaikki puolustushaarat miljoonilla euroilla. Jos palvelusopimusta jatketaan yhteensä palvelinten hinnaksi tulisi tällöin vuosina 2009-2014 mainittu 72,3 miljoonaa euroa.

Alun perin puolustusvoimien operatiivisistä palvelimista tehtiin puitesopimus viisivuotiskaudelle yhteensä 13,9 miljoonalle eurolle. Jos sopimusta jatketaan, ylitys olisi siis noin 58 miljoonaa euroa, mikä vastaa puolustusministeriön säästötavoitetta kuuden varuskunnan lakkauttamisesta.

Selitykseksi mittavalle sopimuksen ylitykselle annetaan Suomen Sotilaan lähteiden mukaan se, ettei tilauksen toteutumista seurattu kunnolla. Lisäksi tilaajina oli usea taho eri aselajeista, eikä alkuperäinen tilaus sisältänyt kaikkia nyt käytössä olevia palveluita.

Lehden mukaan puitessopimuksessa pienet hinnanylitykset olisivat "odotettavissa ja hyväksyttävissä". 72 miljoonaa kertaa on yli viisi kertaa sopimuksessa sovittu summa.

Uusi Suomi on muokannut tätä juttua ja korjannut siinä aiemmin olleita epätarkkuuksia.