Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman neuvottelut ovat keskeytyneet. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät saavuttaneet yksimielisyyttä siitä, millaisilla toimenpiteillä sukupuolten välistä palkkaeroa saadaan kavennettua.

Samapalkkaisuusohjelma on kirjattu hallitusohjelmaan niin, että palkkaohjelman on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi.

LUE SEURAAVAKSI:

”Ohjelman keskeisenä tavoitteena on hallituksen, työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen sitoutuminen toimenpiteisiin töiden vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaation purkamiseksi. Osana ohjelmaa arvioidaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset”, hallitusohjelmassa todetaan.

Segregaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työmarkkinoiden eriytymistä naisten ja miesten töihin.

LUE SEURAAVAKSI:

Osapuolet ovat neuvotelleet samapalkkaisuusohjelman sisällöstä pitkään. Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist (r) lupaa, että työ palkkatasa-arvon eteen jatkuu.

”Sisällöstä ja toimenpiteistä ei neuvotteluissa päästy yksimielisyyteen. Hallituksen tavoitteiden mukaista työtä naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseksi jatketaan joka tapauksessa”, Blomqvist toteaa tiedotteessa.

STTK ”kiukustui”

STTK tiedottaa olevansa ”kiukustunut samapalkkaisuusohjelman viivyttelyyn”. STTK:n mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka, mutta palkkaero on yhä noin 16 prosenttia. Pelkkä segregaation purku ei STTK:n mukaan riitä.

”Siksi tarvitaan segregaatiota nopeampia ratkaisuja, kuten palkka-avoimuuden lisäämistä, palkkatietämyksen parantamista, palkkakartoitusten parantamista, samanarvoisen työn kriteerien arviointia ja selkeää numeraalista tavoitetta samapalkkaisuusohjelmaan. Palkkatasa-arvon edistämisessä ei ole edistytty viimeisten vuosien eikä vuosikymmenten aikana juurikaan. Tämä on häpeällistä”, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo tiedotteessa.

LUE SEURAAVAKSI:

Pettymystä on purettu myös Twitterissä.

”Samapalkkaisuusohjelman viivyttely on käsittämätöntä. Työnantajapuolta ei aidosti kiinnosta palkkatasa-arvon edistäminen. Nyt on maan hallituksella näytön paikka, pitääkö se kiinni hallitusohjelman mukaisesta tasa-arvon edistämisestä”, STTK:n edunvalvonnasta vastaava johtaja Katarina Murto tviittaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) työmarkkinajuristi Katja Leppänen kiistä tulkinnan ja sanoo, että EK toivoo työn jatkuvan.

”Nyt annat kyllä väärää todistusta työnantajista. Työ samapalkkaisuuden parissa on tärkeää. Avainasemassa on purkaa työmarkkinoiden eriytymistä naisten ja miesten ammatteihin ja tehtäviin”, Leppänen tviittaa.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on Leppäsen kanssa samaa mieltä.

”Tylsää tällainen syyttelylinja. Miksi EK ei olisi kiinnostunut palkkatasa-arvosta? Tietenkin on. Emme ole 100 % samaa mieltä keinoista STTK:n kanssa, mutta asia on silti tärkeä. Teknologia-alalla naisia on liian vähän muutenkin, olisi järjetöntä ajatella muuta”, Helle tviittaa.

Murron mukaan EK oli valmis ensisijaisesti vain segregaation purkuun, mitä STTK pitää täysin riittämättömänä.