Hallitus on päättänyt ilmastokokouksessaan uudesta ilmastorahastosta. Asiasta kertoo valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni Puheenvuoro-blogissaan.

”Ehdotin viime marraskuussa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa ilmastorahaston perustamista vauhdittamaan yritysten ilmastoinvestointeja. Rahasto toteutuu. Hallitus päätti tänään, että Valtion kehitysyhtiö Vaken tuella saamme liikkeelle miljardiluokan uudet vihreän talouden investoinnit”, Kulmuni kirjoittaa blogissaan.

Kulmunin mukaan ”toinen konkreettinen investointeja vauhdittava edistysaskel” on teollisuuden sähköveron laskeminen EU:n sallimalle minimitasolle.

”Teollisuuden sähköistyminen nopeuttaa ilmastomuutoksen hillintää. Toki se parantaa myös yritystemme kilpailukykyä.”

Hallitus on kertonut kyseisistä toimista myös tiedotustilaisuudessaan, jossa käydään läpi hallituksen ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien ilmastokokouksen antia.

Hallituspuolueista etenkin keskusta ja vihreät ovat aiemmin kiistelleet julkisuudessa metsähakkuiden vähentämisestä, jota vihreät on ajanut. Kulmuni kommentoi blogissaan metsien ympärillä käytyä ”jännitteistä keskustelua siitä, mikä on niiden merkitys ilmastomuutosta hillitsevinä nieluina”.

”Niiden osalta ei aseteta uusia sitovia tavoitteita. Pääpaino on metsien kasvun lisäämisessä. Vaikuttavuutta haetaan esimerkiksi tuhkalannoituksella ja metsittämisellä. Tämä on järkevä ja työllisyyttä koko maassa vahvistava linja. Emme halua asettaa esteitä metsäteollisuuden investoinneille.”

Kulmunin mielestä ”maailmanlopun maalailuun ja ilmastoahdistuksen lietsontaan ei ole aihetta”.

"Painopiste on päästöjen vähentämisessä, eikä ihmisten liikkumisen hankaloittamisessa. Sekoitevelvoitteella ja biokaasun, synteettisten kaasujen ja sähköisen liikenteen edistämisellä saadaan parhaat arjessa toimivat tulokset aikaan.”