Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan hallituksen eilen julkistamasta ennätyssuuresta lisäbudjetista ja julkisen talouden tilasta.

Kulmuni linjaa myös hallitusohjelman tavoitteista, jotka liittyvät julkisen talouden tasapainoon ja työllisyyteen. Marinin hallituksen ohjelmassa tavoitellaan julkisen talouden tasapainoa, 75 prosentin työllisyysastetta ja 60 000 lisätyöllistä vaalikauden loppuun mennessä.

”Suomella on oltava selkeä suunnitelma siitä, miten saamme velan kasvun hallintaan ja julkisen talouden vakaammalle pohjalle. Tämän vuoksi olemme lisätalousarvion yhteydessä linjanneet, että julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainotavoitteesta on pidettävä tiukasti kiinni, vaikka maali siirtyykin koronasta aiheutuvan velkaantumisen myötä. Haluan muistuttaa, jopa varoittaa, että emme pysty välttymään myöskään veronkorotuksilta ja menoleikkauksilta”, Kulmuni kirjoittaa.

”Asetamme budjettiriihessä uuden työllisyystavoitteen, joka on suurempi kuin nykyinen 60 000 työpaikan tavoite”, Kulmuni jatkaa.

Lisäbudjettia koskevassa tiedotustilaisuudessa hallituspuolueiden puheenjohtajat eivät suostuneet linjaamaan tarkemmin uusien työpaikkojen tavoiteluvusta.