Valtioneuvoston kanslia on saattanut voimaan entisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen karenssisopimuksen.

Valtioneuvoston kanslian asiakirjassa kerrotaan, että Jääskeläinen on ilmoittanut perustavansa yrityksen ja aloittavansa yritystoiminnan. Perustettavan yrityksen toimialana on liikkeenjohdon konsultointi, ja se keskittyy erityisesti yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Jääskeläiselle neljän kuukauden rajoitusajan, jonka katsotaan alkaneen, kun Jääskeläisen palvelussuhde päättyi 9. kesäkuuta. Tämä tarkoittaa, että Jääskeläinen saa neljän kuukauden ajan erityisavustajan kuukausipalkkaansa vastaavan korvauksen.

Talouselämän toukokuun lopussa valtioneuvoston kansliasta saaman tiedon mukaan Jääskeläisen kuukausipalkka oli 7 100 euroa, minkä perusteella hänen neljän kuukauden karenssikorvauksensa olisi 28 400 euroa.

Karenssisopimuksella voidaan rajoittaa määräajaksi oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen tai aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittaminen. Sopimuksen tekeminen edellyttää, että virkamiehellä on pääsy suojattavaan tietoon.

Alma Talent ei saanut Jääskeläiseltä kommenttia asiasta.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että työ- ja elinkeinoministeriö löysi epäselvyyksiä Jääskeläisen toiminnasta.

Selvityksen tehnyt ministeriön sisäinen tarkastus suosittelee, että laskutuksessa ja palveluiden tilaamisessa ilmenneiden epäselvyyksien johdosta ministeriö ryhtyy jatkotoimenpiteisiin Tekir Oy:n ja Jääskeläisen suhteen.

Selvityksessä löytyi epäselvyyksiä viestintäkoulutukseen liittyvistä tilauksista, joista nousi Kulmunin ministerieroon johtanut kohu. Tekiristä tilattiin Kulmunille koulutusta 56 000 euron edestä.

Selvityksen perusteella sopimuksen valmistelussa ministerin erityisavustaja Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa. Hän antoi selkeästi ymmärtää toimivansa ministerin antamalla mandaatilla.

Lue seuraavaksi: