Eduskunnan täysistunto on valinnut jäsenet eduskunnan 16 valiokuntaan, kansliatoimikuntaan ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.