Poliisin toimintaa johtava ja valvova Poliisihallitus ottaa kantaa katupartioihin, joita on viime aikoina perustettu Suomeen.

Poliisihallitus toteaa, että katupartiotoiminnalle ei ole lain mukaan estettä, sillä liikkumisen vapaus on taattu kansalaisille jo perustuslaissa.

- Katupartiointi ei anna kuitenkaan minkäänlaisia ylimääräisiä oikeuksia tai toimivaltaa puuttua toisten ihmisten tekemisiin, muistuttaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotteessa.

- Talkootyötyyppinen vapaaehtoistyö on kannatettavaa. On erittäin hyvä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita alueensa turvallisuuskysymyksistä ja haluavat edistää ympäristönsä turvallisuutta ja viihtyisyyttä, Kolehmainen toteaa.

Poliisihallituksen mukaan katupartion tärkein tehtävä on toimia havintojen tekijänä ja osaltaan tietyn alueen ennalta ehkäisevänä rauhoittajana.

Poliisihallitus muistuttaa, että turvallisuuden ylläpitoon osallistumisen pitää olla viranomaisjohtoista ja ainoastaan tukea viranomaistoimintaa.

Joensuuhun on perustettu "Soldiers of Odin" -niminen katupartio, joka kuvailee itseään "isänmaalliseksi valkoisen Suomen puolesta taistelevaksi järjestöksi". Katupartio on perustettu myös Asikkalaan, jonne avattiin vastaanottokeskus joulun alla. Asikkalan katupartio kertoo Ylelle pyrkivänsä varmistamaan alueen turvallisuuden.

Katupartiosta kerrottiin syksyn mittaan myös muualla Suomessa. Suomen Vastarintaliike on kertonut syksyn mittaan katupartiotoiminnastaan.