Kuinka turvallista on kotikaupunkisi kaduilla? Onko katurikollisuus lisääntynyt?

Uusi Suomi kokosi poliisihallituksen kokoaman katuturvallisuusindeksin yhteen taulukkoon, josta voi tarkastella suomalaisten kaupunkien, kuntien ja maakuntien rikollisuudesta kerättyjä tietoja. Taulukosta voi hakea oman kunnan tai kaupungin tietoja nimihaulla.

Hakusanoilla ”Suuret kaupungit” tai ”Maakunnat” voi vertailla Suomen 10 suurimman kaupungin tai maakuntien katuturvallisuusindeksin lukuja. Maakunnan sisäiset erot voi selvittää kirjoittamalla hakukenttään maakunnan nimen, esimerkiksi Keski-Suomi.

Indeksiluvun vertailupiste on vuosi 1999 ja korkeampi luku kertoo turvallisemmasta tilanteesta. Esimerkiksi koko maan turvallisuustilanne on kohentunut: vuonna 2000 koko maan katuturvallisuusindeksiluku oli 93,1 ja viime vuonna se oli 99,7.

Artikkeli jatkuu koneen alla.

Poliisiylitarkastaja Ari Järvenpää poliisihallituksesta kertoo, että katuturvallisuusindeksiä varten on laskettu tiedot poliisin tietoon tulleista yleisellä paikalla tapahtuneista pahoinpitelyistä, ryöstöistä, ilkivallasta, vahingonteoista, liikennejuopumuksissa sekä näiden törkeistä tekomuodoista. Järvenpään mukaan törkeät rikokset on huomioitu korotetulla painokertoimella.

Indeksin avulla halutaan Järvenpään mukaan seurata ennen kaikkea pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia, eikä yksittäisten vuosien keskinäinen vertailu kerro aina koko totuutta. Poliisiylitarkastaja huomauttaa, että katuturvallisuus nimikkeenä voi olla hieman harhaanjohtava, sillä indeksilukuun vaikuttaa myös poliisin oma toiminta ja sen tehokkuus.

– Esimerkiksi vuonna 2011 indeksiluku koko maan osalta on 78,6, mikä ei tarkoita, ettäkö kaduilla olisi ollut suoranaisesti turvatonta, vaan poliisi on myös ollut aktiivinen ja tehokas.

Helsingin katuturvallisuusluku on selvästi alhaisempi kuin muiden kaupunkien, ja Järvenpää korostaakin, että Helsingin lukuihin vaikuttavat myös ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaalaisten kaupungissa tekemät rikokset.