Kaupan liitto jatkaa ihmettelyään EU:n kauppatapadirektiivistä. EU:ssa tekeillä oleva direktiiviehdotus tähtää kaupan epäreilujen kauppatapojen kitkemiseen maataloustuottajien neuvotteluaseman vahvistamiseen elintarvikeketjussa.

Kaupan liiton ja Kuluttajaliiton mukaan EU-parlamentin maatalousvaliokunta on ehdottanut, että että direktiiviä sovellettaisiin myös sellaisiin hankintoihin, joissa molemmat osapuolet ovat suuryrityksiä.

Suomalaiset mepit Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Nils Torvalds (r) ovat kertoneet kannattavansa direktiiviä, sillä kaupan hankintayhteenliittymien markkina-asema on heistä maataloustuottajiin nähden suorastaan epäreilun hyvä. Kaupan liitto kuitenkin varoittaa, että tuottajien asema ei näillä keinoilla kohene.

”Neuvotteluvoiman siirtäminen lainsäädännön keinoin kaupalta suurille tavarantoimittajille ei hyödytä alkutuottajaa, vaan tyypillisesti nostaa kuluttajahintoja. Parlamentin kantaa vaivaakin tässä suhteessa vakava ajatusvirhe siitä, että vyöryttämällä lainsäädännön keinoin markkinavoimaa kaupalta elintarviketeollisuuden suuryrityksille teollisuuden katelisäys valuisi alkutuotantoon. Tämä ei pidä paikkaansa”, Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto sanoo tiedotteessa.

LUE TAUSTAT:

”Jos viljelijä saa 5% ja kauppa 42%, menee ehkä vähän väärin” – Suomalaismepit vastaavat kaupan ällistykseen EU-direktiivistä

”Järjenvastainen esitys” – S-ryhmän ja K-ryhmän yleinen hankintatapa halutaankin kieltää EU:ssa

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling nostaa esille lisäksi ehdotetun kiellon, joka toteutuessaan estäisi kauppaa vaatimasta tavarantoimittajilta laissa säädettyä tiukempia standardeja ympäristön suojeluun tai eläinten hyvinvointiin liittyen.

”Myöskään kaupan hankintayhteenliittymien kieltäminen ei ole kuluttajien edun mukaista. Kuluttajat hyötyvät kilpailluista markkinoista sekä laajoista koti- ja ulkomaisten tuotteiden valikoimista”, Beurling sanoo tiedotteessa.