Merkittävä osa kaupoissa työskentelevistä naisista on harkinnut irtisanoutumista sen jälkeen, kun aukioloajat vapautettiin, selviää Palvelualojen ammattiliiton PAMin selvityksestä. Naisvastaajista peräti 60 % on harkinnut irtisanoutumista tai jopa irtisanoutunut sittemmin perhesyistä mm. iltatöiden lisäännyttyä.