Suomen 21 suurimman kaupungin C21-verkoston kaupunginjohtajat katsovat, että Antti Rinteen (sd) hallituksen kaavailema sote-uudistus ei ratkaise keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmia ja vähentää kaupunkien mahdollisuuksia toimia valtakunnallisina ja alueellisina kasvun ja kehityksen vetureina.

Hallitusohjelmassa on heidän mukaansa ”sekä hyvä että huolestuttavia elementtejä”. Huolenaiheet kytkeytyvät erityisesti sote-uudistukseen. Rinteen hallitus on siirtämässä sote-palveluiden järjestämisvastuuta 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Lisäksi hallitus valmistelee erillisen maakuntaveron käyttöönottoa.

”Parhaat ja asiakaslähtöiset ratkaisut eivät edellytä uuden hallinnontason perustamista eivätkä palveluiden ongelmat ratkea perustamalla monitoimialaisia maakuntia tai ottamalla käyttöön maakuntaveroa”, kaupunginjohtajat toteavat.

”Kuntapohjainen uudistaminen olisi maakuntamallia hallitumpi ja varmempi tie, joka nykyistä vahvempaan normiohjaukseen yhdistettynä tuottaisi tuloksia palveluiden näkökulmasta nopeasti.”

Lisäksi kaupunginjohtajat vaativat, että esimerkiksi sote-sektorille kaavaillut uudet henkilöstömitoitukset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti.

C21 kaupunginjohtajien mielestä hallitusohjelman toteutus edellyttää, että ”hallitus käy tiivistä vuoropuhelua maan suurimpien kaupunkien kanssa”, koska hallitusohjelma sisältää monia kirjauksia, ”joilla voi toteutustavasta riippuen olla merkittäviä vaikutuksia maamme kaupunkien elinvoimaan, kasvumahdollisuuksiin ja kestävän kasvun varmistamiseen sekä palveluiden ja liikenteen järjestämiseen.”

Huolenaiheiden lisäksi kaupunginjohtajat näkevät 182-sivuisessa hallitusohjelmassa jotain myönteistäkin.

”Positiivisia ovat muun muassa ohjelman kirjaukset asuntopolitiikasta sekä kaupunkien ja valtion välisen sopimuksellisen yhteistyön lisäämisestä. Näitä tavoitteita kaupungit ovat valmiita omilla toimillaan tukemaan. Myös kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä on vahvistettava hallitusohjelmassa esitetysti. Kaupungeilla on kaikki edellytykset ja valmiudet tämän tehtävän hoitamiseen.”

C21-kaupunginjohtajien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajat.

LISÄÄ AIHEESTA:

Jan Vapaavuori kertoo miksi vastusti sote-uudistusta – varoittaa segregaatiosta Helsingissä: ”Tilanne menossa huonompaan suuntaan”