Käyttäytymistieteilijä, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja Raul Soisalo kertoo Puheenvuoro-blogissaan henkilökohtaisia kokemuksiaan etätyöstä.

Soisalo kertoo, että hänen vuorovaikutukseen voimakkaasti keskittynyt työyhteisönsä työskenteli aiemmin fyysisesti samoissa tiloissa. Kuitenkin tilanne oli se, että monesta tuntui töissä yksinäiseltä.

- Yksinäisyyden tunne ei hirveästi liity siihen, missä määrin on ympärillä ihmisiä. Yksinäisyyden tunne liittyy enemmänkin kokemukseen siitä, missä määrin on yhteydessä muihin. Ihminen voi olla porukassakin yksinäinen, jos hän kokee olevansa vailla riittävää yhteyttä toisiin, Soisalo kirjoittaa.

Nykyisin Soisalolla ja hänen kollegoillaan on osittainen etätyö. Soisalo käy Helsingin-toimistolla lähes joka viikko, mutta asuu ja työskentelee muutoin Pohjois-Karjalassa.

- Siirtyessämme etätyöhön lähin työkaverini otti ja muutti Tallinnan vanhaan kaupunkiin, josta käsin hän on tehnyt töitä jo kohta kolme vuotta. Muistan itsekin aikoinaan jännittäneeni, että näinköhän etätyön myötä meidän minimaalinen vuorovaikutus lopulta häviää kokonaan. Vaan miten kävikään? Olemme nykyään enemmän tekemisissä toistemme kanssa paitsi yhteydenpitovälineiden avulla, myös fyysisesti. Pidämme joskus videoneuvotteluja, jotka ovat hyvin toimivia ja tehokkaampia käytännön asioissa, kuin fyysinen palaveri. Myös ihan perinteiset puhelut puhelimella ovat lisääntyneet. Soittelemme toisillemme, ja pyydämme toisiltamme apua enemmän kuin ennen, Soisalo kuvailee.

- Yllättävintä meille oli, että vasta etätyö mahdollisti meille kunnolla toinen toisiimme tutustumisen. Tapaamme toisiamme nykyisin paljon useammin ja työskentelemme nykyisin enemmän yhdessä, sillä olemme opetelleet osittain olosuhteiden pakosta oppineet työskentelemään saman pöydän ääressä kokonaisia työpäiviä, Soisalo kirjoittaa.

Soisalo korostaa, että yksinäisyys vaikuttaa työn laatuun ja on jopa fyysiselle terveydelle vaarallista.

- Niin hullulta kuin se kuulostaakin, etätyöhön siirtyminen paransi merkittävästi keskinäisten suhteidemme laatua ja poisti kokonaan yksinäisyyden tuntemukset, joita moni ajoittain työssä ollessaan koki, Soisalo toteaa.