Kela on tehnyt kahdessa vuodessa suoria asumistukimaksuja lähes 50 miljoonan euron edestä vuokrayhtiö Kojamolle, joka on ollut ammattiliittojen mittavan ja verovapaan osinkotulon lähde. Talouselämä selvitti lukuja.

Veronmaksajien saama lasku asumistuesta on paisunut kauan ja nostanut huolta.

Useimmiten asumistuki maksetaan tuensaajalle, mutta Kelan kassasta on maksettu myös merkittävä osa asumistuesta suoraan tuensaajan vuokranantajalle. Kelasta kerrotaan, että suoraan vuokranantajalle maksettavan tuen taustalla voivat olla tuensaajan ongelmat taloudenhallinnassa.

Eniten suoria maksuja saanut vuokranantaja on viime vuosina ollut Helsingin kaupungin asuntoyhtiö Heka, joka sai niitä lähes 40 miljoonaa euroa sekä vuonna 2016 että vuonna 2017. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä Heka on saanut suoria asumistukimaksuja noin 34 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 toiseksi eniten suoria asumistukimaksuja sai kiinteistösijoitus- ja vuokrayhtiö Kojamo (silloin vielä VVO-yhtymä), joka kuittasi niitä silloin 26 miljoonaa euroa. Viime vuonna Kojamo-konsernin yhtiöt saivat maksuja 23 miljoonaa euroa ja tänä vuonna niitä on tullut lokakuun loppuun 18 miljoonaa euroa.

Ay-liikkeellä on tuntuva omistus Kojamossa, ja liittojen suuret ja verovapaat sijoitustulot ovat herättäneet paljon julkista kritiikkiä.

Kojamo nosti esiin asumistukien merkityksen itselleen viime kesän listautumisesitteensä osiossa, jossa yhtiö eritteli riskejä, jotka koskevat sen liiketoimintaa.

"Muutokset asumistuki- ja toimeentulotukijärjestelmiin saattavat vaikuttaa negatiivisesti joidenkin Kojamon vuokralaisten tulotasoihin, jotka saattavat siksi hakeutua alhaisemman vuokratason asuntoihin", esitteessä kerrottiin.

Kojamon verkkosivujen lokakuun omistajatietojen mukaan kymmenellä eniten Kojamoa omistavalla ammattiliitolla on yhtiön osakkeista noin 45 prosentin osuus, jonka markkina-arvo oli sivujen mukaan yli 990 miljoonaa euroa.

Teollisuusliitto omistaa Kojamosta 11,72 prosenttia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 6,32 prosenttia ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 6,1 prosenttia. Suurimmat Kojamon yksittäiset omistajat ovat työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma. Kattavia tietoja Kojamon omistajista ei ollut saatavilla, koska 23 prosenttia osakkeista on hallintarekisteröity.

Kauppalehti kirjoitti viime toukokuussa, että Kojamo on maksanut viiden vuoden aikana 243 miljoonan euron osingot, josta yli 130 miljoonaa euroa meni ammattiliitoille.

Verottaja jättää rauhaan ammattiliittojen osinkopotit, koska liitot on määritelty yleishyödyllisiksi yhteisöiksi. Verovapaasti liitot saivat myös yli 200 miljoonan eurojen osakekauppojen tilin, jonka ne kuittasivat Kojamon viime kesän listautumisen yhteydessä.

Vuonna 2016 kolmanneksi eniten suoria Kelan asumistukimaksuja sai kiinteistösijoitus- ja vuokrayhtiö Sato, jolle kertyi niitä silloin 23 miljoonan euron verran. Vuonna 2017 Sato sai suoria tukimaksuja toiseksi eniten, eli 27 miljoonaa euroa. Tänä vuonna oli maksuja tullut Satolle lokakuun loppuun mennessä vajaat 25 miljoonaa euroa.

Ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Fastighets Ab Balder omistaa 54 prosenttia Satosta. Seuraavaksi suurimmat Saton omistajat ovat hollantilainen eläkesijoittaja APG 23 prosentin osuudella ja työeläkeyhtiö Elo 13 prosentilla. Suurin osa muista eniten suoria asumistukimaksuja saaneista vuokranantajista oli kaupunkien omistamia asuntoyhtiöitä.

Vuokra voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle, jos asumistuen saaja on antanut siihen valtuutuksen. Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajalle myös, jos vuokran maksu on jäänyt rästiin kahden kuukauden ajalta.

"Varmaan tähän joukkoon sisältyy sellaisia, joilla on itsenäisesti vaikeaa hoitaa omia raha-asioitaan", Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen kertoo.

Kelan mukaan 36 prosenttia yleisestä asumistuesta ja 9 prosenttia eläkkeensaajan asumistuesta maksettiin vuonna 2016 suoraan vuokranantajalle.

Asumistukia maksettiin vuonna 2017 yhteensä kaksi miljardia euroa. Maksettujen asumistukien määrä kasvoi neljä prosenttia edellisvuodesta. Yleisen asumistuen osuus oli kaikkiaan 1,3 miljardia euroa ja eläkkeensaajan asumistuen 581 miljoonaa euroa.

Talouselämän Kelalta saamassa listauksessa eniten asumistukia saaneista vuokranantajista ei ole mukana asumistukia, jotka on maksettu vuokralaiselle eikä vuokranantajalle.

"Tiedossa on vain ne maksut, jotka on maksettu Kelasta suoraan vuokranantajalle."

Jauhiainen pitää todennäköisenä, että Kojamo, Sato sekä Heka ja muut kaupunkien isot asuntoyhtiöt ovat asumistuen saajien suurimpien vuokranantajien joukossa myös niissä tapauksissa, joissa tuki on maksettu vuokralaiselle.

"Merkittävä osa asumistuen saajista asuu myös yksityisten vuokranantajien asunnoissa, jotka eivät nouse suurimpien saajien listoille."