Kelan mukaan koronaviruskriisi alkaa vähitellen näkyä myös haetuissa etuuksissa.

Tartuntatautipäiväraha korvaa kokonaan karanteeniin määrätyn ansionmenetykset. Kelaan oli tullut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1 433 tartuntatautipäivärahaa koskevaa hakemusta.

”Maaliskuun aikana tehdyistä tämän etuuden ratkaisuista yli puolet oli hylkääviä. Tartuntatautipäivärahan saamisen keskeinen ehto on kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräys työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Esimerkiksi maan hallituksen suosittelema vapaaehtoinen eristäytyminen karanteeninomaisiin olosuhteisiin ei riitä tämän etuuden saamiseen”, Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren kirjoittaa Kelan tutkimusblogissa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kehotti 16. maaliskuuta kaikkia ulkomailta palaavia menemään kahdeksi viikoksi ”karanteenia vastaaviin olosuhteisiin”. Tartuntatautilaissa karanteenilla tarkoitetaan sitä, että tartuntataudille altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumista rajoitetaan esimerkiksi niin, että hänet määrätään pysymään kotona.

Blomgren arvioi, että suuren hylkäysmäärän taustalla on väärinkäsityksiä, joissa hakija on sekoittanut vapaaehtoisen eristäytymisen karanteenia vastaaviin olosuhteisiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tai joissa hakijalla ei ole ollut todellisia ansionmenetyksiä. Blomgrenin mukaan myös hakemukseen tarvittavat liitteet ovat voineet olla puutteellisia.

Blomgrenin mukaan kuva koronan vuoksi myönnetyistä etuuksista täydentyy jälkijunassa.

”Sekä sairauspäivärahaa että tartuntatautipäivärahaa voi hakea takautuvasti kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden tai karanteenin alkamisesta. Takautuva hakuaika ja toisaalta hakemusten keskimäärin parin–kolmen viikon käsittelyaika tarkoittavat yhdessä sitä, että tiettynä ajankohtana sairauspäivärahaan tai tartuntatautipäivärahaan oikeutettujen henkilöiden rekisterit täydentyvät kuukausienkin viiveellä.”

Oikeus tartuntatautipäivärahaan voi olla myös, jos tartuntataudeista vastaava lääkäri on tartuntatautilain mukaisesti määrännyt alle 16-vuotiaan lapsen pidettäväksi kotona ja vanhempi menettää sen vuoksi ansiotuloja.

Hallitus esittää uutta etuutta, jota voi saada 14 päivän ajan, jos ulkomailta saapunut on jäänyt palkatta töistä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli arkipäivältä 28,94 euroa ja kuukausitasolla 723,50 euroa.

Samaa tukea voisi saada myös muun muassa vanhempi, joka hoitaisi palkatta kotona varhaiskasvatuksessa tai peruskoulun 1. - 3. luokalla olevaa lastaan koronatilanteen vuoksi.

Tartuntatautipäiväraha taas korvaa kaikki karanteeniin määrätyn ansionmenetykset, olipa tämän palkka kuinka suuri tahansa.