Kova Brexit eli Iso-Britannian ero EU:sta ilman sopimusta voi vaikuttaa Kelan etuuksiin joissakin tilanteissa, mutta Suomessa vuosia asuneiden ja työskennelleiden brittien sosiaaliturva ei muutu merkittävästi, kertoo Kela.

Ilman sopimusta tai erityisjärjestelyjä tapahtuva ero tarkoittaisi, ettei vapaan liikkuvuuden ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU-säädöksiä enää sovellettaisi.

”Näin ollen etuuksien maksu Ison-Britannian ja Suomen välillä liikkuville ei enää perustu EU-säännöksiin eli velvoite maksaa etuuksia maasta toiseen poistuu. Joidenkin etuuksien maksu voi kuitenkin jatkua kansallisen lain perusteella”, Kela kertoo.

”Yksittäisten etuuksien tilanne on kuitenkin osin tarkentumatta.”

”Kun EU:n sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen päättyy, loppuu myös esimerkiksi eurooppalaisen sairaanhoitokortin, A1-todistuksen ja muiden EU-lomakkeiden käyttö Ison-Britannian ja EU-maiden välillä, jollei muusta järjestelystä päästä sopuun.”

Kela painottaa, että tilanne tarkentuu Brexit-neuvottelujen edetessä, ja Kela kertoo lisää, kun tietoja on saatavilla. Iso-Britannian ero EU:sta astuu voimaan 30.3.2019.

Sosiaaliturvaetuuksien yhtenä edellytyksenä on laillinen oleskelu Suomessa. Maahanmuuttovirasto on suositellut kaikki Iso-Britannian kansalaisia rekisteröimään oleskeluoikeutensa Suomessa. Sosiaaliturvan sijaan oikeus julkiseen sairaanhoitoon tai kotihoidon tukeen perustuu kotikuntaan.