Sosiaalietuuksia maksava Kela tukee pääministeri Juha Sipilän (kesk.) asettaman työryhmän ehdotusta sosiaalitukien yhdistämisestä. Kelalla oli useampi edustaja professori Juho Saaren johtamassa työryhmässä ja se ilmoittaa olevansa valmis suuren uudistuksen valmisteluun.

Työryhmän ehdotus uudesta perusturvalaista yhdistäisi useat perusturvan minimitason etuudet yhden tuen alle: työttömän peruspäivärahan, työmarkkinatuen, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen. Lue lisää: Työttömälle ehdotetaan 697 €/kk: Kaikki tuet yhteen perusturvalakiin?

Käytännön merkitys olisi se, että usean hakemuksen sijaan asiakas jättäisi Kelaan yhden hakemuksen ja saisi yhden päätöksen. Lisäksi yksi tuloraja tekisi työn tekemisestä aiempaa kannustavampaa, Kela kertoo.

Kela uskoo, että perusturvalakiin liittyvät työryhmän ehdotukset yksinkertaistaisivat merkittävästi asiointia Kelassa ja helpottaisivat työn vastaanottamista. Tukien yhdistäminen yhteen lakiin parantaisi ennakoitavuutta ja vähentäisi byrokratiaa.

– Parhaassa tapauksessa asiakas selviäsi yhdellä hakemuksella ja meillä olisi Kelassa toimeenpantavana yksi laki. Asiointi helpottuu merkittävästi, kun pääsemme hyödyntämään tulorekisteriäkin ja digitalisaatio etenee, sanoo Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, joka oli yksi Kelan edustajista työryhmässä.

Nykyinen sosiaaliturvalainsäädäntö aiheuttaa tilanteita, joissa asiakas ei hyödy työssä ansaitsemistaan tuloista. Kelan mukaan uudistus purkaisi tuloloukkuja siten, että asiakas voisi aina ansaita tietyn määrän rahaa ilman, että perusturva heikentyy.

– Tietyn määränkin jälkeen asiakas saisi itselleen esimerkiksi kolmasosan ansiotuloistaan ja vain kaksi kolmasosaa vaikuttaisi etuuksien määrään. Työn tekeminen olisi kannattavaa, koska asiakas pystyisi ennakoimaan, kuinka paljon hän saa lisäansioistaan itselleen, Kela toteaa.

Kelan mukaan uudistus huomioisi lapsen edun nykyistä paremmin.

– Esimerkiksi lapsiperheiden suurten asumiskustannusten huomioimiseksi laissa tulisi antaa nykyistä suurempi merkitys kunnan sosiaalityöntekijän lausunnolle, jotta se voitaisiin huomioida Kelan myöntämissä etuuksissa.

Etuuksien euromääriin ehdotuksella ei ole vaikutusta, sillä uudistus olisi kustannusneutraali.

LUE MYÖS:

Juha Sipilä: Yli 600 000 suomalaiselle valmistellaan erityistoimenpiteitä

Odotettu raportti julki: Näin kaikki saadaan Suomessa pärjäämään – lue 22 ehdotusta